Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBoyd, Colin Alexander
dc.contributor.advisorDavies, Gareth Thomas
dc.contributor.advisorGritti, Clementine
dc.contributor.authorGran, Eivind Nordal
dc.date.accessioned2019-11-19T15:00:14Z
dc.date.available2019-11-19T15:00:14Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2629341
dc.description.abstractSikkerhet innen skydeling er et viktig tema i verden i dag. Sikker- hetssystemet i de vanligste løsningene for skydeling krever at brukeren stoler på leverandøren av skytjenesten for å beskytte den opplastede dataen. En ny nøkkel-delingsprotokol kalt OAGK, for skybruk er utviklet på NTNU for å omgå dette tillitsproblemet. OAGK-protokollen har som mål å ha sterke sikkerhetsfunksjoner samtidig som den skal fungerer i kombinasjon med skytjenester. Denne masteroppgaven tar for seg å teste OAGK protokollen i praksis, for å evaluere hvor effektiv og praktisk den er, og hvor godt den fungerer sammenlignet med andre kjente protokoller brukt i skyen. For å gjøre dette, har to andre protokoller blitt utvalgt for å danne et sammenligningsgrunnlag, TGDH protokollen som brukes i en eksisterende sikker skyløsning, og en elementær protokol basert på konseptet PKE. Disse to protokollene, i tillegg til OAGK, er derfor blitt realisert og implementert i et Java-miljø med hensikt å bestemme hvor effektiv og praktisk protokollen er. Disse forsøkene ble konstruert for å gi pålitelige og gode resultater for en sammenligning av protokollene. Tidsbruk, lagringsbehov og flere attributter ble brukt for å bestemme hvor funksjonelle og praktiske de tre protokollene er i forhold til hverandre. I TGDHder det ble gjenbrukt gammel kode funnet på Github, OAGK og PKE ble implementert fra grunnen av. Selv om testene bare ble kjørt lokalt, og dermed ikke representerer et ekte skymiljø, indikerer resultatene at OAGK er tregere og mindre praktisk enn PKE og TGDH. Imidlertid så opererer OAGK på en tilstrekkelig god måte og er i visse tilfeller den foretrukne protokollen av de tre. Dette kan bety at det er en fremtid for OAGK protokollen.
dc.description.abstractCloud sharing security is an important topic in today’s society. The majority of the most common cloud sharing solutions require that the user trust the Cloud Service Provider (CSP) to protect and conceal uploaded data. A new key sharing protocol called the Offline Assisted Group Key exchange (OAGK) for cloud use has been developed at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) to create an alternative to trusting the CSP. The OAGK protocol aims to have strong security capabilities while at the same time function well in a cloud environment. This thesis sets out to test the OAGK protocol in practice, to evaluate the efficiency, practicality and how well it compares to other known solutions. In order to do this, two other protocols been chosen for comparison, the Tree-based Group Key Agreement (TGDH) protocol which is used in an existing secure cloud solution and the basic protocol concept called Public Key Encryption (PKE). These two protocols in addition to the OAGK are realized and implemented in a Java environment. Tests have been conducted to determine the the efficiency and practicality of the protocol. Experiments were constructed to provide well defined sample data for a comparison of the protocols. Computational effort, storage required and several other features used to determine the practicality was used in order to juxtapose the three protocols. Both the OAGK and a version of PKE were implemented from scratch and the TGDH was done using existing code found on Github. Even though the tests were only run locally they do indicate that the OAGK is slower and less practical than the PKE and TGDH. However, the OAGK performs adequately and is in certain cases the preferred protocol of the three. The tests indicate that there could be a future for the OAGK protocol.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleSecure data sharing in the cloud
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel