Show simple item record

dc.contributor.advisorKristiansen, Lillnb_NO
dc.contributor.advisorEvjemo, Tor Eriknb_NO
dc.contributor.authorSelseth, Majanb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:15:12Z
dc.date.available2014-12-19T14:15:12Z
dc.date.created2012-12-14nb_NO
dc.date.issued2012nb_NO
dc.identifier577073nb_NO
dc.identifierntnudaim:7552nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/262732
dc.description.abstractUnder arbeid med fordypningsprosjektet høsten 2011 ble det foreslått et design for en ny funksjonalitet for kommunikasjon mellom pasient og sykepleier (Selseth 2011). Motivasjon for ny funksjonalitet samt foreslått design for pasient og pleier ble funnet i tidligere studier på forstyrrelser knyttet til trådløse telefonenheter brukt i helsearbeid samt etter innspill fra min veileder, Lill Kristiansen. Ingen aktuelle brukere var dermed involvert i designprosessen.Denne masteroppgaven er en fortsettelse på arbeidet fra fordypningsprosjektet og omhandler deltakende design for videre tilpasning av det foreslåtte designet, ved involvering av pleiere. Hensikten har vært å finne løsninger som vil kunne minke antall forstyrrelser en pleier blir utsatt for samt redusere graden av forstyrrelser ved å tilpasse ny funksjonalitet til pleiernes arbeid. To typer workshoper er blitt holdt, omtalt som WS1 og WS2, som blant annet har belyst utfordringer knyttet til håndtering av pasientsignal inne på sengerom. Pleierne ble så introdusert for ulike artefakter, henholdsvis lavnivå prototyper med delvis designforslag representert i WS1 samt høynivå prototyper med full funksjonalitet i WS2.Blant utfordringene som er blitt identifisert er forstyrrelser knyttet til lydsignalet ved mottak av pasientsignal samt usikkerheten rundt hvorvidt en pasient behøver hjelp med det samme eller om pleieren kan fullføre pågående arbeid først. Denne usikkerheten kan ses på som et resultat av fravær av informasjon i et pasientsignal. Ved introduksjon av foreslått funksjonalitet ble lydsignalet knyttet til mottak av en pasientmelding ansett som mindre forstyrrende samt som en forstyrrelse av verdi da den kunne tilføre pleier informasjon om pasientens behov. Denne informasjonen sett i lys av pleierens allerede kunnskap om pasienten ble sett på som nyttig for å avgjøre hvorvidt pågående arbeid kunne fullføres eller måtte avbrytes. Pleiernes forslag til videre design omhandlet ytterligere indikasjon på hastegraden til en pasientmelding samt en mulighet for pleierne å videresende en pasientmelding.Videre er workshop som metodisk tilnærming i dette studiet blitt evaluert. Blant annet vurderes utvalget av sykepleiere som nyttig med tanke på deres arbeidspraksis i likhet med utvalget av sykepleierstudenter som har vist evnen til å se forbi eventuelle teknologiske begrensinger. I tillegg vurderes blant annet muligheten for videoopptak som nyttig for datamaterialets reliabilitet og validitet. Disse eksemplene på funn samt flere vil bli diskutert i denne masterbesvarelsen. Avslutningsvis, som en logisk følge av funn, vil forslag til mulig videre arbeid med den foreslåtte funksjonaliteten bli presentert.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherInstitutt for telematikknb_NO
dc.subjectntnudaim:7552no_NO
dc.subjectMTKOM kommunikasjonsteknologino_NO
dc.subjectTelematikk og samfunnno_NO
dc.titlePasientmelding som kommunikasjonsform mellom pasient og pleier: - Workshop som deltakende designnb_NO
dc.title.alternativePatient Message as a Communication Method Between Patient and Nurse: - Workshop as Participatory Designnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber178nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk, Institutt for telematikknb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record