Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorVöller, Steve
dc.contributor.advisorKorpås, Magnus
dc.contributor.authorUlvensøen, Marta
dc.date.accessioned2019-10-31T15:18:41Z
dc.date.available2019-10-31T15:18:41Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2625889
dc.description.abstractDenne masteroppgaven har analysert det Europeiske energisystemet. Analysen har hatt hovedfokus på utvikling av mer vannkraft i Norge, utvikling av mer vindkraft i Norge og Storbritannia og økt overføringskapasitet fra Norge til Storbritannia og kontinental Europa. Over tid er det også antatt generelle endringer i det Europeiske energisystemet gitt økt implementering av fornybare energikilder som vindenergi og solenergi. I tillegg antas det at gamle teknologier med høye CO2-utslipp og/eller redusert lønnsomhet gradvis vil fases ut. Analysene er gjennomført i EMPS/Samkjøringsmodellen, gitt en eksisterende modell og en utvidet modell. Det er gjennomført 16 ulike simuleringer for tre fokusår 2020, 2030 and 2040. Simuleringene er gjort for referanse scenarier, og scenarier med endringer for vannkraft, vindkraft og/eller overføringskapasitet. For alle simuleringer er det brukt to ulike brenselspriser og CO2 -avgift scenarier, enten CP Scenarioet eller 450 Scenarioet. CP Scenarioet representer nåværende scenario. 450 Scenarioet representerer et antatt fremtidig scenarium med høyere prise og avgifter for spesielt kull. Scenarioene er hentet fra World Energy Outlook 2016 (WEO) gitt ut av International Energy Agency (IEA). Resultatene viser at en reduksjon av utslippene for CO2 er nært knyttet til både produksjonsblandingen i modellert energisystem og import/eksport av strøm. Spesielt vil reduksjonen for utslippene bli lavere dersom flere fornybare energikilder og en strengere politikk for drivstoffpriser og CO2-avgifter antas. I dette prosjektet modellert for mer vannkraft i Norge og mer vindkraft i Norge og Storbritannia. Reduksjonen gitt CO2-koeffisienten er 1,92 gCO2/kWh (6 549 Mt-CO2) for scenarioet med mer vannkraft sammenlignet med basisscenarioet i år 2040. For scenarioet med økt vannkraft produksjon ble det også implementert en investeringsalgoritme for utvikling av sjøkabler fra Norge. Det økte reduksjonen til 3,21 gCO2/kWh (11 677 Mt-CO2. I scenarioet med investerings algoritme for både kabler og vindkraft var reduksjonen enda høyere 35,8 gCO2/kWh (125,6 Mt-CO2). Betydningen av framtidig politikk for brenselspriser og CO2-avgifter er også viktig. I år 2020 var forskjellen mellom 450 Scenarioet og CP Scenarioet 1,02 gCO2/kWh (3 379 Mt-CO2) til fordel for 450 Scenarioet. I år 2040 økte dette til 70,66 gCO2/kWh (255 504 Mt-CO2) til fordel for samme scenario.
dc.description.abstractThis master thesis has analysed the European energy system, with focus on more development of hydropower and reservoir capacity in Norway, more wind power development in both Norway and Great Britain and an increased exchange capacity from Norway to continental Europe and Great Britain. The European energy system is also assumed changing, mostly due to the increased implementation of renewable energy sources like wind and solar energy. In addition, old technologies with high CO2-emissions and/or decreased profitability are assumed phased out gradually. These analyses are realized using EMPS/Samkjøringsmodellen, using an existing model and an extended model. 16 different simulations for three focus years 2020, 2030 and 2040 were performed. The simulations are done for base scenarios and scenarios with adjustments for hydropower, wind power and/or transmission capacity. For all simulations it is used two different scenarios for fuel-prices and CO2-taxes, the Current Policies Scenario and the 450 Scenario. The CP scenario represents the current policies scenario. The 450 Scenario represent an assumed more restricted scenario with higher level for prices and taxes, especially for coal. The scenarios are collected from World Energy Outlook 2016 (WEO) issued by International Energy Agency (IEA). The results show that CO2-emissions, are closely related to production mixes and import/export of power in the modelled energy system. Especially will the emissions be reduced, if more renewable energy sources and a stricter policy for fuel-prices and CO2-taxes where applied. In this project modelled with more hydropower in Norway and more wind power in Norway and Great Britain. The reduction for CO2-coefficient where 1,9 gCO2/kWh (6,5 Mt-CO2) given inclusion of more hydropower compared to the base scenario in year 2040. The reduction increased to 3,2 gCO2/kWh (11,7 Mt-CO2) if the investment algorithm for cables where applied for the same scenario. Scenario that made most impact where the scenario investment algorithm with development of cable and wind. The reduction was 35,8 gCO2/kWh (125,6 Mt-CO2). The effect of used policies given fuel-prices and CO2-taxes are also important, in year 2020 the difference between 450 Scenario and CP Scenario was -1,0 gCO2/kWh (3,4 Mt-CO2) in favour for 450 Scenario. In year 2040 the difference is -70,7 gCO2/kWh (255,5 Mt-CO2) in favour of the same scenario.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleChanges in the European energy system, resulting from increase in Norwegian transmission capacity and hydropower development
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel