Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorUhlen, Kjetil
dc.contributor.authorAuthen, Hanna
dc.date.accessioned2019-10-31T15:18:34Z
dc.date.available2019-10-31T15:18:34Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2625886
dc.description.abstractSpenningen i et transmisjonsnett kan forbedres ved å installere en STATCOM. Ved å forbedre spenningsnivået øker effektkvaliteten og forsyningssikkerheten blir bedret. Å installere en STATCOM har vist seg å være fordelaktig ved flere tilfeller rundt om i hele verden. I fremtiden vil STATCOMen kunne være avgjørende for å håndrere den varierende produksjonen av fornybar energi som vind og solkraft. En STATCOM og det avtive filteret består av like komponenter. Derfor er det rimelig å anta at en STATCOM også kan utføre aktive filtrering. Regulatoren må tilpasses for å kunne muliggjøre dette. En slik innretning er omtalt som en videreutviklet STATCOM. Masteroppgaven presenterer en MMC regulator som kombinerer den tradisjonelle kontrollen av en STATCOM og et aktivt filter. Videre må regulatoren tilpasses slik at den både utfører reaktiv og harmonisk kompensasjon optimalt. Regulatoren er kalt "a combined controller". Sammenlignet med en tradisjonell STATCOM regulator er flere PI regulatorer brukt for å oppnå aktiv filtrering. Den foreslåtte regulatoren reagerer derfor saktere. Regulatoren er modellert i PSCAD. Simuleringer av regulatoren viser lovende resultater. Et enkelt og mer komplekst system er brukt for å teste den videreutviklede STATCOMen. Resultatene bekrefter at den videreutviklede STATCOMen forbedrer spenningen samtidig som harmoniske strømmer er nøytralisert. Dette er tilfeller for samtlige simuleringer. STATCOMen fobedrer alle målte spenning og strøm parametre. Dette viser at regulatoren fungerer.
dc.description.abstractA STATCOM improves the voltage level in a transmission system. Improving the voltage level enhances the power quality, which in turn improves the security of supply. Installing a STATCOM has proved to be beneficial in different power systems all over the world. The STATCOM is believed to be even more favorable in the future, as more energy will be produced by unreliable renewable energy sources. The active filter components and configuration are similar to the STATCOM. These similarities suggest that a STATCOM also can perform active filtering. However, the STATCOM controller must be altered to enable this feature. A device like this is referred to as a developed STATCOM. This thesis presents a STATCOM MMC controller that combines reactive and harmonic compensation. The proposed controller combines the traditional control methods of the STATCOM and the active filter. Moreover, the controller has been altered and adapted so that both features are optimized. The proposed controller is named a combined controller. Compared to the traditional STATCOM controller, additional PI controllers must be included to obtain the harmonic compensation current. The combined controller is slower since the controller is more complex. The combined controller is modeled in PSCAD. Simulations show promising results. The developed STATCOM is tested in both a simple and a more complex system. The results confirm that the developed STATCOM improves the voltage level while reducing the harmonic content. This is the case for all the simulated cases and different system configurations. This suggests that the controller is working.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleImpact of Combining a STATCOM and an Active Filter on the Modular Multilevel Converter Controller
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel