Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorJaccheri, Letizia
dc.contributor.advisorTorrado Vidal, Juan Carlos
dc.contributor.advisorGomez Escribano, Javier
dc.contributor.authorWold, Ida
dc.date.accessioned2019-10-31T15:17:11Z
dc.date.available2019-10-31T15:17:11Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2625833
dc.description.abstractPersoner med psykisk utviklingshemming har ofte en stillesittende livsstil og dette kan føre til hjerte- og karsykdommer, diabetes, overvekt og depresjon. Det finnes få spill og apper som fremmer fysisk aktivitet for utviklingshemmede og det å ha det gøy er motiverende for denne brukergruppen. Målet med dette prosjektet var å finne ut hvordan man bør motivere utviklingshemmede til å gjøre fysisk aktivitet. I tillegg prøver prosjektet å finne ut hvordan designe apper og navigeringssystemer for utviklingshemmede. Design prosessen inkluderer både intervjuer med eksperter og en fokusgruppe med eksperter. Appen ble evaluert av personer med psykisk utviklingshemming og ledsagere og brukte bare observasjoner og intervjuer. Underveis i design prosessen ble det utviklet flere råd for utvikling av en app eller spill som motiverer utviklingshemmede til fysisk aktivitet og inkluderer både et navigeringssystem og designing apper og spill for utviklingshemmede. Disse rådene ble så brukt til å utvikle en app. Brukertesten var liten og fant ikke ut om appen motiverte utviklingshemmede til å gjøre fysisk aktivitet, men noen bruker sa at de likte den. Noen av ledsagerne uttrykket bekymring om å kombinere motivasjon til fysisk aktivitet med navigering og bruk av teknologi for utviklingshemmede.
dc.description.abstractPeople with intellectual disabilities (IDs) often have a sedentary lifestyle and this can lead to cardiovascular disease, diabetes, obesity and depression. Few games and apps promoting physical activity for people with IDs exists and having fun motivates this user group to do physical activity. The objective was to find how an app should motivate people with IDs to do physical activity. In addition, the project wanted to find out how to design apps for people with IDs and navigational systems for people with IDs. The design process includes both expert interviews and a focus group consisting of experts. The app was evaluated by people with IDs and caregivers using observations and interviews. During the design process several guidelines for developing an app or game promoting physical activity including navigational assistance and designed for people with IDs was created. These guidelines were later used to develop an app. The user test was small and did not conclude if the app motivated the users to do physical activity, but some users did say they enjoyed the app. Some caregivers expressed their concern about combining motivation to do physical activity with navigation and the use of technology for people with IDs.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleCreating an App Motivating People with Intellectual Disabilities to Do Physical Activity
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel