Show simple item record

dc.contributor.advisorLindseth, Frank
dc.contributor.authorAarstrand, Sindre
dc.date.accessioned2019-10-31T15:17:03Z
dc.date.available2019-10-31T15:17:03Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2625822
dc.description.abstractVirtuell virkelighet(VR) er en "blomstrende" teknologi. Maskinvare ble for første gang tilgjengelig for konsumere i 2016, og flere store selskaper investerer mye for å forbedre disse teknologiene, i tillegg til å senke prisene. Hovedfokuset til VR har fra starten vært immersive spill, men det er en tro om at det finnes andre områder hvor VR kan bli brukt. Denne oppgaven ville eksperimentere med bruk av VR innen læring. For å gjøre dette, ble det utviklet en applikasjon med intensjonen av å hjelpe til med å lære bort emner i forskjellinge universitetsfag til studenter. Faget "Algoritmer of datastrukturer" ble valgt som fag i prototypen, siden dette er et fag mange sliter med. Applikasjonen ble utviklet i Unity 3D spillmotoren, og den ble evaluert gjennom å gjennomføre brukertester med et tilhørende spørreskjema. Resultene avdekket ikke noe i forhold til læring, men heller hvor brukbar prototypen var, og om deltagerne hadde tro på bruk av denne teknologien til læring. Brukbarheten var ikke kjempegod, men heller ikke spesielt dårlig, siden den med små tillegg ville blitt mye bedre. Og ja, deltagerne hadde tro på å bruke denne teknologien til læring. Énstemmig så. Prototypen ligger offentlig tilgjengelig på Github(https://github.com/Zindre17/UniVRsity) og er tilgjengelig for bruk, med eller uten endringer, av alle som er interessert i dette. En videoguide av den endelige prototypen kan sees ved å følge denne linken: https://youtu.be/VUHdUxoRH5Y
dc.description.abstractVirtual Reality is an "up and coming'' technology. Hardware became available to consumers in 2016, and several big companies are investing a lot to improve these technologies, as well as making them more affordable. The main focus of VR from the start has been immersive games, but there is belief that there are other areas where VR can be utilized as well. This thesis wanted to experiment with using VR in a learning setting. To do this, an application was developed with the aim of helping to teach topics from different university courses to students. The course "Algorithms and data structures'' was the course chosen for the prototype, as this is a course many struggle with. This application was developed in the Unity 3D game engine, and it was evaluated through performing user tests followed by a questionnaire. The results revealed nothing in regards to learning, but rather how usable the developed prototype was, and whether the participants believed in using this technology for learning. The usability was not great, but it was not particularly bad either, as it could with minor additions become a lot better. And yes, the participants believed this technology should be used in learning. Unanimously so. The prototype is hosted publicly on Github(https://github.com/Zindre17/UniVRsity) and is available for use, with or without modifications, by anyone interested in doing so. A video tour of the final prototype can be watched by following this link: https://youtu.be/VUHdUxoRH5Y
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleUniVRsity - Et Virtuelt Universitet
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record