Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorLindseth, Frank
dc.contributor.authorWindsrygg, Sindre
dc.date.accessioned2019-10-31T15:16:15Z
dc.date.available2019-10-31T15:16:15Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2625791
dc.description.abstractI utdanning kan ny teknologi gi bedre forhold for læring. Virtuell virkelighet (Virtual Reality) har de siste årene blitt veldig populært hovedsakelig i spillindustrien, men har også begynt å bli brukt som et verktøy av fagfolk i bransjen. Denne tesen ønsker å utforske om virtuell virkelighet kan benyttes for å lære komplekse begreper som er undervist på universitetsnivå kan bidra til å forbedre læringsprosessen av slikt materiale. Dette ble gjort ved å implementere en applikasjon for virtuell virkelighet som kan introdusere undervisningsmaterialet til brukeren gjennom ulike måter å visualisere og interagere med, slik at brukeren lærer seg dette ved å bruke hendene sine i større grad i et virtuelt miljø. Applikasjonen har flere vanskelighetsgrader som gir passende støtte til brukeren slik at de kan utfordre seg selv. Det ble utviklet seks algoritmer for applikasjonen, som kan utforskes av brukeren. Flere videoer ble laget for å presentere innholdet av applikasjonen, og disse kan bli funnet ved \href{https://www.youtube.com/playlist?list=PLT9PvZzSkFUWyj1yZtuij5B85gPYPrt8d}{å trykke denne linken}.\newline Tilbakemeldingene og observasjonene av brukertestene viser at det er stor interesse for virtuell virkelighet i fremtiden, og for å ha et slikt verktøy som ekstra hjelp i studietiden. Det var litt blandede følelser angående å erstatte de mer tradisjonelle undervisningsmetodene med virtuell virkelighet. Det ble konkludert med at virtuell virkelighet viser positive tegn for å forbedre læringsprosessen for komplekse begreper, men at mer testing er nødvendig for å bevise dette som et faktum.
dc.description.abstractIn education, new technology can provide better conditions for learning. Virtual reality has over the last few years become very popular, mainly by gamers, but has also started to become a useful tool for professionals in the industry. What this thesis wants to explore, is whether virtual reality can be utilized to learn complex concepts taught at a University level, and whether it can help to improve the learning process of such materials. This was done by implementing a virtual reality application, which can introduce the teaching material to the user through various ways of visualization and interaction, such that the user learns through putting their hands to work in a virtual environment. The application has multiple difficulty levels which provides appropriate support in order to challenge the user. In total, the application contains six algorithms that can be explored. Multiple videos were created in order to present all the functionality of the application, which can be found \href{https://www.youtube.com/playlist?list=PLT9PvZzSkFUWyj1yZtuij5B85gPYPrt8d}{by clicking this link}.\newline The feedback and observations from the user tests showed big interest for virtual reality in the future, and having such an application as a supplementary tool, but some mixed feelings about replacing traditional teaching methods with virtual reality. It was concluded that virtual reality shows positive signs for improving the learning process of complex concepts, but more testing is required in order to prove this as a fact.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleLearning Algorithms in Virtual Reality as Part of a Virtual University
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel