Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorDivitini, Monica
dc.contributor.authorSaxegaard, Evelyn
dc.date.accessioned2019-10-31T15:16:10Z
dc.date.available2019-10-31T15:16:10Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2625788
dc.description.abstractTeknologi og innovasjon er sentrale elementer i utviklingen av dagens samfunn, og de fortsetter å streve etter den best tenkelige framtiden. De utvikler og avslører nye behov, og har raskt blitt noen av de mest ettertraktede yrkene. Selv om behovet for folk med denne kompetansen øker, er det en betydelig underrepresentasjon av kvinner som vurderer det som et karrierealternativ eller som jobber innenfor det allerede. De manglende kvinnene i teknologi har lenge vært et debattert tema, og flere faktorer har blitt avslørt for å bidra til den eksisterende kjønnsforskjellen. Talsmenn har lenge prøvd å understreke betydningen av å inkludere jenter og kvinner i IT, og flere tiltak har blitt satt i gang for å øke interessen deres. Denne masteren undersøker det utfordrende spørsmålet om underrepresenteringen av kvinner i IT, og om et informativt serious game kan virke som et mottiltak. Fokuset har vært på å identifisere hvilke spillelementer som fungerer godt, både til å generere engasjement og øke bevissthet. Dette gjøres ved å utføre en studie av relevant litteratur om spilldesign og det eksisterende kjønnsskille i spill. Dette blir også undersøkt gjennom utviklingen av det informative spillet CITY som ønsker å øke spillerens kunnskap om IT. Spillet har blitt evaluert gjennom en iterativ prosess som inkluderer deltagere fra målgruppen, spilleksperter, lærere og studenter ved NTNU. Resultatet av denne forskningen er en undersøkelse av potensialet informative serious games har til å øke bevisstheten rundt IT. De tilhørende spillelementene som ble identifisert til å virke best til både å skape engasjement og gi godt læringsutbytte er presentert. Det ble avslørt at muligheten til å ta valg, bruk av relaterbare situasjoner, og samtaler med spillkarakterer var de mest effektive mekanismene for å øke spillerens kunnskap. Spillet som presenteres i denne oppgaven fokuserer på å gjøre informasjon om IT tilgjengelig, men ved å utnytte funnene fra denne forskningen, kan andre effektive informasjonsspill utarbeides for å imøtekomme andre temaer. Spillet CITY er tilgjengelig på https://techinthecity.firebaseapp.com.
dc.description.abstractTechnology and innovation are key elements in the development of today's society, and they continue to strive towards the best possible future. They evolve and reveal new needs, quickly becoming the most in-demand professions. Although the need for people with this experience rises, there is a significant under-representation of females considering technology as a career option or already working within the field. The missing women in technology have long been a topic of interest and several factors have been revealed to contribute to the existing gender gap. Advocates have long tried to underline the importance of the inclusion of girls and females in IT, and several countermeasures have been taken to increase their interest. This thesis examines the challenging question of the under-representation of females in IT and investigates the use of an informative serious game as a counter step. The focus is on identifying which game mechanics work well, both in terms of generating engagement and raising awareness. This is done by conducting a study on the state of the art literature on game design and the existing gender gap in games, and through the design and development of the informative serious game CITY aimed at raising the player's awareness of IT. The game has been evaluated in an iterative process, including participants from the target group, game experts, teachers, and NTNU students. The result of this research is an examination of the potential of using informative serious games to increase awareness of IT. It presents the accompanying game mechanics that were detected to work best for generating engagement and learning outcome in the player. Consequential play, real-life scenarios, and conversations with other game characters were revealed as the most effective mechanisms to raise the player's knowledge. The game presented in this thesis focuses on making information about IT available, but by utilising the findings in this research, other effective informative serious games could be developed to accommodate other topics. The game CITY is available at https://techinthecity.firebaseapp.com.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleCITY: An Informative Serious Game to Raise Girls’ Awareness of IT
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel