Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorDivitini, Monica
dc.contributor.advisorPrasolova-Førland, Ekaterina
dc.contributor.authorStrand, Simon Hagen
dc.contributor.authorGjelsvik, Erlend
dc.date.accessioned2019-10-29T15:00:26Z
dc.date.available2019-10-29T15:00:26Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2625244
dc.description.abstractI denne studien har vi sett på mulige fordeler en "Virtual Reality"(VR)-applikasjon med spill-elementer kan ha for første års studenter som lærer geometri ved videregående skole. Første års studenter ved videregående skole skåret i gjennomsnitt 2,4 på matematikkeksamen i 2017 og andre års studenter skåret i gjennomsnitt 3,0. Dette viser et stort potensial for forbedring. VR er effektiv for romlig visualisering og interaksjon som gjør det til et flott verktøy for undervisning av geometri. Metoden «Design and creation» har blitt brukt til dette prosjektet, noe som resulterte i en VR-læringsapplikasjon for geometri. Applikasjonen er basert på konstruktivisme og pedagogiske prinsipper for læring av geometri. Forskere er generelt enige om at konstruktivisme er best egnet for læring og undervisning i VR. Applikasjonen ble evaluert i to faser. Dette ble gjort ved å teste applikasjonen med elever ved videregående skole, matematikklærere, en ekspert i matematikkdidaktikk og en ekspert i «serious games». Resultatene antyder at en VR-applikasjon med spill-elementer har potensiale til å hjelpe noen studenter med å øke sin forståelse av geometri gjennom interaktive figurer og eksperimentering. Resultatene indikerer også at VR kan bidra til å øke motivasjon og fokus for studenter og at bruken av spill-elementer kan øke motivasjonen ytterligere. Denne studien kommer også med et forslag til viktige krav som burde følges når man lager en VR-applikasjon for læring av geometri. Videre arbeid bør se nærmere på læringsutbyttet av bruken av VR for læring av geometri.
dc.description.abstractThis thesis has explored the potential benefits a Virtual Reality(VR) application with game elements might have for first-year high-school students learning geometry. First-year High-school students score an average of 2.4 on the exam for mathematics in 2017, and 3.0 for second-year students. This shows great potential for improvement. VR is effective for spatial visualization and interaction, which makes it a great tool for teaching geometry. The "design and creation" research method has been used for this project, which resulted in a VR learning application for geometry. The application is based on constructivism and pedagogical principles for learning geometry. Researchers do generally agree that constructivism is best suited for learning and teaching in VR. The application was evaluated in two phases. This was done by testing the application with high-school students, math teachers, an expert in didactics of mathematics and an expert in serious games. The findings suggest that a VR-application with game elements has the potential to help some students further their understanding of geometry through interactive figures and exploration. The results also indicate that VR can help increase the motivation and focus of students and that the use of game elements, such as environment, story, and puzzles, can further increase motivation. This study does also suggests important requirements to follow when creating a VR-application as an aid in teaching geometry. Further work should look more thoroughly into the learning outcome of the use of VR for learning geometry.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleCreating a Virtual Reality Application with Game Elements for Teaching Geometry
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel