Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorØverby, Haraldnb_NO
dc.contributor.advisorJelle, Thomasnb_NO
dc.contributor.authorHalvorsen, Christiannb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:14:17Z
dc.date.available2014-12-19T14:14:17Z
dc.date.created2011-09-23nb_NO
dc.date.issued2011nb_NO
dc.identifier443184nb_NO
dc.identifierntnudaim:6387nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/262475
dc.description.abstractOppgaven har kartlagt nytte og betalingsvilje for CampusGuiden ved to ulike marked. Til dette ble en kvalitativ forskningsmetode benyttet. Det har blitt laget en forretningsmodell, som blant annet beskriver aktører, kostnader og inntekter. Nytten av tjenesten er tydligst der bygningsmassen og folketettheten er størst. Kostnadene ved implementering av tjenesten ved en ny lokasjon likeså. Investeringskostnader og årlige driftskostnader er proporsjonale med antall kvaratmeter gulvareal. Tilpassning av etasjeplaner til kartgrunnlag utgjør den største andelen. Stadig endring av etasjeplanene, som ved messeområder, medfører derfor vesentlige kostnader.Reklamefinansiering kan benyttes av kommersielle aktører, og kan gi betydelige årlige merinntekter. Retningslinjer og regelverk vanskeliggjør slik finansiering ved høgskoler og universiteter. Størst fortjeneste oppnås ved salg til kommersielle aktører som sjelden gjør endringer i etasjeplanene.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherInstitutt for telematikknb_NO
dc.subjectntnudaim:6387no_NO
dc.subjectMTKOM kommunikasjonsteknologino_NO
dc.subjectTeleøkonomino_NO
dc.titleCampusguiden: En navigasjonstjeneste for innendørs bruknb_NO
dc.title.alternativeThe Campus Guidenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber103nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk, Institutt for telematikknb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel