Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorRauzy, Antoine
dc.contributor.authorRønning, Kristoffer Berg
dc.date.accessioned2019-10-25T14:00:25Z
dc.date.available2019-10-25T14:00:25Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2624518
dc.description.abstractDen økende forekomsten av kompleksitet i tekniske systemer krever godt samspill mellom de involverte interessentene. Industrielt systemdesign (systems engineering) er en tverrfaglig tilnærming til utvikling av balanserte systemløsninger som oppfyller ulike interessenters behov. Det er en praksis som prøver å løse komplekse og teknologisk utfordrende problemer. Modellbasert industrielt systemdesign (model-based systems engineering) er en voksende tilnærming til industrielt systemdesign hvor modellen av et system er sentrum for alle aktiviteter. Fordelene med denne tilnærmingen er mange. Selv om de fleste systemer er komplekse og dynamiske, finnes det imidlertid få modeller som er komplekse eller dynamiske. For det meste er de enkle og statiske. Denne oppgaven er fokusert rundt ScOLa, et domenespesifikt modelleringsspråk som er opprettet med formålet om å støtte systemarkitekturstudier, og gjøre det mulig å beskrive og spille scenarier. Modellering i ScOLa har blitt utført på en eksisterende planovergang for å danne et inntrykk og vurdere fordelene og nytten av denne typen modellering. I løpet av dette prosjektet har kunnskap om ScOLa blitt tilegnet. Diskusjonen i slutten av oppgaven er fokusert på hva ScOLa tilbyr sammenlignet med andre typer modeller i systemarkitekturstudier.
dc.description.abstractThe increasing emergence of complexity in engineering systems requires good interaction between the involved stakeholders. Systems engineering is an interdisciplinary approach to develop balanced system solutions that meets diverse stakeholders needs. It is a practice that addresses complex and technologically challenging problems. Model based systems engineering is an emerging approach to systems engineering where the model of a system is the center of all system engineering activities. The benefits of this approach are many. However, even though most systems are complex and dynamic, there exists few models that are complex or dynamic. They are mostly simple and static. This thesis is focused around ScOLa, a domain specific modelling language that is created with the intention of supporting system architecture studies and make it possible to describe and play scenarios. ScOLa has been conducted to an existing level crossing system, to form an impression and evaluate the benefits and usefulness of this type of modelling. Through the project and the experiment, knowledge about ScOLa has been acquired. The discussion is focused around what ScOLa offers compared to other types of models in system architecture studies.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleEvaluation of a Scenario-Based approach to Systems Engineering
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel