Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorPieter Jelle Toussaint
dc.contributor.authorAdamczyk, Maciek Jakub
dc.date.accessioned2019-10-24T14:00:15Z
dc.date.available2019-10-24T14:00:15Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2624225
dc.description.abstractElektroniske pasientjournaler (EPJ) er mye brukt i helsesektoren i dag. Med moderne teknologi, nye systemer for å forbedre måter helsepersonell arbeider på blir stadig utviklet. Standardiserte pasientforløp er mye forsket på. OpenEHR introduserte nylig en spesifikasjon for håndtering av standardiserte pasientforløp kalt Task Planning. Denne oppgaven undersøker et verktøy for visualisering av en up-to-date forekomst av en plan for behandling av en spesifikk pasient som er strukturert i forhold til openEHR Task Planning spesifikasjonen som er designet for å gi leger i sin arbeidssituasjon en oversikt over pasientens nåværende situasjon i en behandling. I løpet av dette prosjektet, en semi-strukturert intervju ble gjennomført, en prototype ble utviklet og presentert for leger for å samle krav leger har for et slikt verktøy. Resultatene viser at legene var positive til informasjonsnivået og måten informasjonen ble visualisert på i den foreslåtte prototypen.
dc.description.abstractElectronic health records (EHRs) are widely used in the health sector today. With modern technology, new systems to improve the way healthcare professionals are working are constantly being developed. Standardized clinical pathways are widely researched. OpenEHR introduced recently a specification for managing standardized clinical pathways called Task Planning. This thesis investigates a tool for visualization of an up-to-date instance of a plan of treatment for a specific patient that is structured according to the openEHR Task Planning specification designed to give physicians in their working situation an overview of the patient's current situation in a treatment. During this project, a semi-structured interview was conducted, and a prototype was developed and presented for physicians in order to gather requirements physicians would have for such a tool. The results show that physicians were positive to the information level and the way that information was visualized in the proposed prototype.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleVisualization of Task Planning to Give Medical Professionals an Overview of the Patient's Current Situation in a Treatment
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel