Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorCarr, Chris
dc.contributor.advisorBoyd, Colin Alexander
dc.contributor.authorHelland, Erlend Lid
dc.date.accessioned2019-10-18T14:00:54Z
dc.date.available2019-10-18T14:00:54Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2623160
dc.description.abstractDenne oppgaven undersøker og sammenligner trekk ved kryptovaluta basert på blokkjeder med kryptovaluta basert på Rettede Asykliske Grafer (RAG). Blokkjedebasert kryptovaluta møter utfordringer på felt som skalering, desentralisering og ressursutnyttelse. Denne oppgaven undersøker om kryptovaluta som bruker en RAG som sin datastruktur kan løse noen av disse utfordringene. For å besvare dette spørsmålet ble både en teoretisk studie og forskjellige eksperimenter på ulike kryptovalutaer gjennomført. Den teoretiske studien ble gjennomført for å skaffe data på de forskjellige systemene til bruk i sammenligninger mellom dem. Eksperimentene fokuserte på RAG-systemene, siden disse er mye nyere og har mindre forskning enn systemene basert på en blokkjede. Resultatene i denne oppgaven viser at RAG systemer generelt sett har bedre løsninger for skalerbarhet. Oppgaven viser også til flere utfordringer disse RAG baserte systemene har, som for eksempel distribuert tjenestenektangrep og en mangel på insentiver i systemene. Oppgaven peker på demonstrert sikkerhet og lang levetid som de største fordelene blokkjedesystemene har over RAG-systemene. Oppgaven legger vekt på valgene som er gjort når man går fra blokkjede til RAG som datalager i en kryptovaluta. Det konkluderes med at RAG-systemer tilbyr bedre skalerbarhet men de har ikke samme tillit blant brukere som blokkjedesystemene.
dc.description.abstractThis thesis investigates and compares metrics of cryptocurrencies based on blockchains to those based on Directed Acyclic Graphs (DAG). Blockchain-based cryptocurrencies are facing multiple challenges in domains such as scalability, decentralization and resource utilization. This thesis investigates whether cryptocurrencies utilizing a DAG as their data structure can offer solutions to these issues. To answer this question, both a theoretical study and experiments involving different cryptocurrencies are carried out. The theoretical study is aimed at gathering data on different systems for comparison of the different solutions and implementations. The experiments are aimed at the DAG-based systems since these are much younger and have minimal research looking into them. The result of the thesis shows that in terms of scalability, DAGs do offer better solutions in most regards. The thesis also points out multiple challenges faced by DAG based cryptocurrencies, such as a denial of service attack and the lack of incentives in the system. The most significant advantage to blockchain solutions is identified as being their proven security and longevity in this space. This thesis emphasizes the trade-offs made when moving from a blockchain to a DAG as the data structure in a cryptocurrency system. In summary, DAG systems offer better scalability but do not provide the same trust assumptions as the previous blockchain solutions.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleOn Graph Based Cryptocurrency Systems
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel