Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorØritsland, Trond Are
dc.contributor.authorHaddal, Tuva Elise
dc.date.accessioned2019-10-15T14:01:32Z
dc.date.available2019-10-15T14:01:32Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2622361
dc.description.abstractEn stor andel av passasjerer som reiser med fly, bruker kollektive tilbringertjenester for å komme seg til eller fra flyplassen. Disse passasjerene har noen særegne preferanser i valget av billetten de kjøper, når de skal reise med tilbringertjenesten. Så langt det lar seg gjøre ønsker de å unngå å låse kjøpet av billetten til en spesifikk avgang, ettersom en flyreise kan by på uforutsette forsinkelser. Passasjeren ønsker derfor en billett som kan brukes fleksibelt etter omstendighetene. Mange passasjerer undersøker ikke tilbringertilbudet før de reiser til et nytt sted, og velger det billettalternativet som fremstår enklest og mest tilgjengelig etter å ha orientert seg vel fremme på flyplassen. En tjenestedesignprosess ble gjennomført for å utvikle et konsept til et billettsystem for den norske tilbringertjenesten Flybussen i Trondheim (FiT). Et av deres mål er å øke antall forhåndskjøpte billetter fra dagens 15 prosent til 90 prosent. Designmetodikk ble i første omgang tatt i bruk for å kartlegge hvordan billettkjøp påvirket brukeropplevelsen av tjenesten som ble tilbydd passasjene til FiT. Designmetodikk ble så anvendt videre for å utforske om denne brukeropplevelsen kunne forbedres i tråd med FiT sitt ønske om å øke salget av forhåndskjøpte billetter. En prototype av konseptets billettkjøp ble utviklet og brukertestet på et tilfeldig utvalg av passasjerer. Løsningen er et billettsystem for flybuss, hvor forhåndskjøpt billett vil være det foretrukne valget for passasjerer med de særegne preferansene. Konseptet baserer seg på et digitalt ombordkjøp av billetten, hvor setet passasjeren sitter i oppgis ved kjøpet. Dette videreformidles til sjåføren, slik at setet passasjeren sitter i ikke trenger å kontrolleres. Et slik system vil effektivisere flybussens billetterings- og valideringsprosess, noe som vil kunne føre til en bedre kundeopplevelse for kundene.
dc.description.abstractA large number of passengers who travel by air use public ground transport links when traveling to or from an airport. These passengers have distinctive preferences in their choice of ticket when they travel on transport services. As far as possible they want to avoid purchasing a ticket for a specific departure time, since a flight could be unexpectedly delayed. These passengers would rather have a flexible ticket to be used depending on the circumstances. Many passengers do not research available transport services before they travel to a new place and choose the ticket alternative that seems simplest and most convenient after orientating themselves at the airport. A service design process was undertaken to develop a concept for a ticketing system for the Norwegian transport service Flybussen in Trondheim (FiT). One of their goals is to increase the number of advance ticket purchases from 15 percent to 90 percent. In the first instance, design methods were implemented to determine how the purchase of a ticket influences the user experience of the service offered by FiT. Design methods were further used to explore whether the user experience could be improved in line with FiT’s goal to increase the sale of advance purchase tickets. A prototype of the ticket purchase concept was developed and tested on a random group of passengers. The result is a ticket system for FiT, whereby advance purchase tickets would be the preferable choice for passengers with distinctive preferences. The concept is based on a digital ticket including seat registration, to be bought on board. This purchase is passed on to the driver who then has no need to control that seat. A system such as this would make the ticket and validation process much more effective, and would lead to a better consumer experience.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleForhåndskjøp av billetter for kollektiv tilbringertransport til flyplass
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel