Show simple item record

dc.contributor.advisorKristiansen, Lillnb_NO
dc.contributor.advisorJelle, Thomasnb_NO
dc.contributor.advisorFølstad, Asbjørnnb_NO
dc.contributor.authorSarshar, Zia Rahmannb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:13:34Z
dc.date.available2014-12-19T14:13:34Z
dc.date.created2010-09-11nb_NO
dc.date.issued2007nb_NO
dc.identifier350894nb_NO
dc.identifierntnudaim:3562nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/262204
dc.description.abstractHelsesektoren er et av områdene der det satses sterkest på innføring av informasjons- og kommunikasjonsteknologi. For å få en optimal utnyttelse av de store gevinstene tilknyttet IKT er det av stor betydning at de nye IKT-baserte systemene tilfredsstiller helsepersonellets behov og krav. Det kan derfor være en fordel å involvere personer tilknyttet helsesektoren i utvikling av de nye systemene. Hjemmebasert pleie vil på grunn av det økende antallet eldre få større betydning i fremtiden. Dette medfører en økt arbeidsmengde på de ansatte i hjemmetjenesten. IKT-baserte systemer kan være med på å lette arbeidsforholdene deres. Derfor er hjemmetjenesten valgt ut som forskningsdomene for forskningsprosessen i denne oppgaven. Denne oppgaven omhandler brukermedvirkning i utvikling av konsepter for fremtidige IKT-baserte systemer i helsesektoren. Behandlingen av temaet brukermedvirkning skjer gjennom en eksplorerende case-studie ved gjennomføring av to typer workshops med representanter fra hjemmetjenesten som deltakere. Hovedfokus har vært å undersøke hvilke fremtidige IKT-baserte tjenester de ansatte i hjemmetjenesten ser behov for samt å undersøke forskjellige egenskaper ved workshops for brukermedvirkning. Oppgaven presenterer først bakgrunnsinformasjon om forskjellige emner tilknyttet brukermedvirkning, deretter gis det en introduksjon til helsesektoren og hjemmetjenesten som er forskningsdomenet. Forskningsstrategiene case-studie og feltundersøkelse blir brukt i forskningsprosessen i denne oppgaven, derfor gis det også en introduksjon til disse. I gjennomføring av to typer workshops for brukermedvirkning, som ble gitt betegnelsene mock-up-workshops og teknologi-workshops, har deltakerne fått muligheten til å definere og utarbeide konsepter for de fremtidige IKT-baserte systemene og tjenestene de ser behov for. Konseptene utarbeidet i de forskjellige workshops har blitt vurdert med hensyn på spesifikke karakteristikker som originalitet, teknisk realiserbarhet og organisasjonsmessig gjennomførbarhet. Funnene i oppgaven gir antydninger på at typen workshops som har blitt behandlet i denne oppgaven gir en viss grad av originalitet og nyskapning. Videre får man antydninger på at denne typen workshops vil være best egnet for langsiktige prosjekter. Egenskaper som hemmer/ fremmer samt hvordan denne typen workshops kan bidra til positive holdninger til deltakelse og endringer ble også undersøkt i gjennomføringen. Workshops for brukermedvirkning ble gjennomført med bruk av henholdsvis mock-up/rollespill og konkret teknologi. Rollespill ser ut til å hemme kreativiteten, mens utforskning av fremtidige arbeidssystemer ved bruk av abstrakte modeller faller i god jord. Negative holdninger til endringer skyldes først og fremst manglende innsikt og opplæring i de nye systemene. Brukermedvirkningsprosesser som behandles i denne oppgaven, ser ut til å bidra med positive holdninger til deltakelse og endringer, da disse legger til rette for at potensielle sluttbrukere av fremtidige IKT-baserte systemer selv får muligheten til å definere de tjenestene de mener de har behov for. Funnene tilknyttet egenskaper ved workshops for brukermedvirkning ser ut til å være interessante emner for videre forskning. Siste del av oppgaven presenterer hvordan disse funnene kan bringes videre for forskning i en større skala.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherInstitutt for telematikknb_NO
dc.subjectntnudaimno_NO
dc.subjectSIE7 kommunikasjonsteknologino_NO
dc.subjectTelematikkno_NO
dc.titleWorkshops for brukermedvirkning i utvikling av konsepter for fremtidige IKT-baserte systemer i helsesektoren: Brukersentrert utviklingnb_NO
dc.title.alternativeWorkshops for User-Centered Design in development of concepts for future ICT-based systems in the health sector: User- centered developmentnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber122nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk, Institutt for telematikknb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record