Show simple item record

dc.contributor.advisorAudestad, Jan Arildnb_NO
dc.contributor.advisorJelle, Thomasnb_NO
dc.contributor.authorRødland, Sverre Winsnesnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:13:20Z
dc.date.available2014-12-19T14:13:20Z
dc.date.created2010-09-10nb_NO
dc.date.issued2007nb_NO
dc.identifier350468nb_NO
dc.identifierntnudaim:3591nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/262125
dc.description.abstractDet planlegges og bygges flere trådløse byer basert på Wi-Fi rundt i verden. Trådløse Trondheim er et foregangsprosjekt for denne teknologien, og store deler av Trondheim sentrum er i dag tilrettelagt for trådløs nettverksaksess. Dekningsområdene er i første omgang planlagt og bygd ut for utendørs bruk, og kjennskapen til hvor godt radiosignalene også trenger inn i omkringliggende bygninger har til nå vært begrenset. Denne masteroppgaven retter derfor fokus mot innendørsdekning, hvor det forsøkes å kartlegge hvor stor andel av boligene i Trondheim sentrum som kan dra nytte av det trådløse bynettverket. På bakgrunn av resultatene, diskuteres det om trådløse byer kan være en trussel for fastnett- og mobilleverandørene, og i tilfelle hvilken innvirkning de vil ha. Målingsarbeidet bestod av to deler. Del 1 innebar å velge 50 tilfeldige lokasjoner spredd utover hele dekningsområdet til Trådløse Trondheim. Del 2 tok for seg ett kvartal i Midtbyen, hvor det ble gjort 17 målinger tett inntil hverandre. På samtlige lokasjoner ble det målt signalstyrke, signal-til-støy forhold og båndbredde. Resultatene fra de tilfeldige målingene antas mest representative, siden utvalget av lokasjoner var størst i denne delen. Her ble det oppnådd en dekningsgrad på cirka 60 %. 40 % av lokasjonene hadde enten null dekning eller for flakkende signalforhold til å opprettholde en stabilt god tilkobling. Alle målingene ble utført i et rom i første etasje, nært et vindu vendt mot dekningsområdene utendørs. Basert på dette og avhengig av bruksområde, kan resultatene sies å være både optimistiske og pessimistiske med tanke på Trådløse Trondheims dekningsgrad. For en typisk fast aksessform i private boliger, kan forholdene optimaliseres ved en slags hjemmenettkonfigurasjon. Dette innebærer oppsett av en intern antenne- og ``gateway''-løsningen på et sted med god dekning, og opprettholde dekningsgraden i hele huset gjennom et lokalt nettverk. For nomadisk og mobil aksess innendørs, er en slik løsning lite hensiktsmessig. Resultatene fra målingsarbeidet antas derfor å være optimistiske, fordi man ved bevegelse rundt i boligen generelt vil oppleve dårligere signalforhold enn nær vinduet. Til tross for at den økonomiske trusselen er størst ovenfor mobilleverandørene, tyder resultatene på at trådløse bynettverk kan ha størst forretningsmessig innvirkning på fastnettleverandørene. Så lenge tilfredsstillende dekning oppnås, kan Wi-Fi tilby samme funksjonalitet som tradisjonell fast aksess. I tillegg kan trådløse bynettverk supplere brukeren med muligheter for nomadisk aksess. I forhold til mobil aksess, anses både den overordnede dekningsgraden og talekvaliteten, fra tester gjort i Trådløse Trondheim, på at trådløse bynettverk ikke kan betraktes som et alternativ til dagens mobiltelefonisystemer. Å benytte Wi-Fi som en utvidelse av 3G, for å tilby høyere kapasitet for datatjenester, kan derimot være en god løsning.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherInstitutt for telematikknb_NO
dc.subjectntnudaimno_NO
dc.subjectSIE7 kommunikasjonsteknologino_NO
dc.subjectTelematikkno_NO
dc.titleEr trådløse byer basert på Wi-Fi en trussel for fastnett- og mobilleverandørene og i tilfelle hvilken innvirkning vil de ha?nb_NO
dc.title.alternativeAre Municipal Wireless Networks a Threat for Wireline and Mobile Operators?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber96nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk, Institutt for telematikknb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record