Show simple item record

dc.contributor.advisorHaugen, Jan Arvid
dc.contributor.advisorJohansen, Vegard
dc.contributor.authorBørrestuen, Kristin
dc.date.accessioned2019-10-09T10:55:44Z
dc.date.available2019-10-09T10:55:44Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2621146
dc.description.abstractHensikten med denne studien er å undersøke om det er en sammenheng mellom målstrukturen i klasserommet og skoleprestasjoner hos gutter og jenter. Det ble i tillegg utformet hypoteser for å undersøke andre sammenhenger knyttet til problemstillingen. Studien er gjort i samarbeid med Institutt for pedagogikk og livslang læring ved NTNU og Trøndelag Fylkeskommune. Det er benyttet en kvantitativ forskningsstrategi og det er blitt benyttet datamateriale fra 2017. Utvalget er et bekvemmelighetsutvalg bestående av 2690 elever ved 2.trinn på 13 ulike videregående skoler i den sørlige delen av Trøndelag. For å undersøke sammenhengene mellom oppgavens variabler er det benyttet korrelasjonsanalyser og hierarkiske regresjonsmodeller. Funnene i denne studien viser at elevene opplever i større grad en mestringsorientert målstruktur i klasserommet enn en prestasjonsorientert målstruktur. Videre indikerer funnene at det er en signifikant sammenheng mellom mestringsorientert målstruktur og skoleprestasjoner hos begge kjønn. Det ser også ut til at en mestringsorientert målstruktur har litt større betydning for skoleprestasjonene til guttene enn for jentene. Det er derimot ingenting som tyder på at en prestasjonsorientert målstruktur er av betydning for skoleprestasjoner hos verken guttene eller jentene. Disse funnene var overraskende sett i lys av tidligere forskning. Videre viser analysene at det er en signifikant sammenheng mellom mors utdanningsnivå og elevens skoleprestasjoner. Grunnskolepoeng viser seg å være av mest betydning for elevenes nåværende skoleprestasjoner.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleEn kvantitativ studie av sammenhengen mellom skoleprestasjonene til gutter og jenter og målstrukturen i klasserommetnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::Special education: 282nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record