Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorAlsos, Ole Andreas
dc.contributor.authorHolm, Peder
dc.date.accessioned2019-10-08T14:01:10Z
dc.date.available2019-10-08T14:01:10Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2620986
dc.description.abstractI denne oppgaven skulle det lages bilderedigering som et tillegg i Telenor sin allerede eksisterende skylagringsapplikasjon. Denne oppgaven gikk ut på å prosjektere hva dette kunne være. Det ble funnet at den beste konteksten Min Sky kan jobbe ut i fra for bilderedigering, er redigering av de viktisge øyeblikkene i våres liv. Av funksjonalitet ble det funnet at brukerne ønsker å redigere flere bilder samtiig og enkelt, ved siden av bilderedigering i en lignende form allerede skjent gjennom andre applikasjoner som muligjør bilderedigering.
dc.description.abstractIn this master’s thesis, photo editing was to be made as an addition to Telenor’s already existing cloud storage application. This task was to project what this could be. It was found that the best context Min Sky can work from for image editing is the editing of the important moments of our lives. By functionality, it was found that users want to edit multiple images simultaneously and easily, besides image editing in a similar form already known through other applications that enable image editing.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleBilderedigering i mobilapplikasjon
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel