Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorEinar Hareide
dc.contributor.authorMagnus Oulie-Hansen
dc.date.accessioned2019-10-08T14:00:58Z
dc.date.available2019-10-08T14:00:58Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2620984
dc.description.abstractDette prosjektet ble initiert av møbelbedriften Sundays Design med problemstillingen: hvordan leve stort på små områder. Sundays ser behovet for en komfortabel lenestol til bruk i sentrale strøk hvor man har balkonger med begrenset plass. Målet med oppgaven er å utforme en sammenleggbar lenestol med hovedkomponenter produsert av aluminium. Stolen bør videreføre essensen av merkevaren til Sundays Design og ta hensyn til ergonomiske krav, produksjonsvennlighet og kostnadseffektivitet. Igjennom utforskning av sammenleggbarhetsprinsipper, produksjonsteknikker, ergonomitesting og idégenereringsteknikker har en iterativ prosess blitt ledet frem. Produktutviklingen er preget av en praktisk fremgangsmåte gjennom skissering, fysiske modeller, brukertesting og 3D-modellering. Resultatet er en sammenleggbar lenestol utformet for fleksibilitet og tilpasningsdyktighet uten å gå på kompromiss med kvalitetsfølelse og komfort.
dc.description.abstractThis project was initiated by the furniture company Sundays Design with the question: how to live large in compact spaces. Sundays sees the need for a comfortable lounge chair for use in urban areas where you have balconies with limited space. The aim of the project is to design a collapsible lounge chair with main components manufactured from aluminum. The chair should pursue Sundays Design’s brand essence and fulfill ergonomic requirements, manufacturing friendliness and cost efficiency. Through the exploration of collapsibility principles, production techniques, ergonomics testing and idea generation techniques, an iterative process has been led forward. The product development is characterized by a practical approach through sketching, physical models, user testing and 3D modeling. The result is a collapsible lounge chair designed for flexibility and adaptability without compromising on quality and comfort.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleUtforming av sammenleggbar lenestol for mindre uterom i urbane strøk
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel