Show simple item record

dc.contributor.advisorVaagen, Hajnalka
dc.contributor.advisorGaspar, Henrique. M
dc.contributor.authorGrytten, Julie Berg
dc.date.accessioned2019-10-03T14:00:28Z
dc.date.available2019-10-03T14:00:28Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2620149
dc.description.abstractPlanlegging bør være et avgjørende element i alle prosjekter, og betydningen av planlegging kan ikke understrekes nok. Til tross for dette er det lett å finne utallige tilfeller av dårlig planlagte og utførte prosjekter. I skipsbygging er det flere faktorer som gjør at planlegging er svært vanskelig. En av de viktigste faktorene er at norsk skipsbygging er fleksibelt. Dette gir kunden muligheten til å avgjøre mange egenskaper av fartøyet under byggeprosessen. Dette kan føre til at arbeid må gjøres om igjen, ekstra kostnader og forsinkelser. Et annet problem er måten prosjektene er organisert på. I den tradisjonelle design metoden blir først et designkonsept bestemt basert på ønsker fra kunde. Prosjektfasene utføres så etter hverandre. Hvis noe endres under designprosessen, må design prosessen starte på nytt. Siden korte leveringstider er en kritisk faktor ii skipsbygging, blir en annen design metode brukt der designfasen utføres samtidig som produksjon. Siden korte leveringstider er kritisk blir nesten alle skip satt i produksjon før alle tekniske usikkerheter er løst. På grunn av fleksibiliteten som er i skipsbygging kan dette føre til at mye arbeid må gjøres om igjen og økte kostnader. Lean project delivery er implementert for å forbedre planleggingen av design. Set based design bruke til å skape fleksibilitet i planer og gjøre det mulig å utsette designbeslutninger uten å skape arbeid som må omgjøres.
dc.description.abstractPlanning should be a crucial element of all types of projects, and its importance can hardly be overstated. Despite this, it is easy to find countless cases of poorly planned and executed projects. There are several factors in the shipbuilding industry which make planning very difficult. An important factor of Norwegian shipbuilding industry is it flexibility. This gives the customer the possibility of deciding many features of the vessel during the building process. This leads to major rework, extra cost and delays. Another issue is the way the projects are organized. The traditional design method is called sequential engineering. With this method, a design concept is first chosen based on stakeholder requirements. The project phases are then performed in sequence. If something fails during the design process, it needs to start all over. Since short delivery times is a critical factor in shipbuilding, a concurrent design approach is today more frequently used. In the concurrent design approach, design, engineering and procurement takes place concurrently with production. Since short delivery times are critical, almost every ship is put into engineering and production, before all technical uncertainty is resolved. Because of the flexibility in shipbuilding, this can lead to major unplanned re-engineering and increased cost because of changes that occur late in the process. Frequent design changes and advanced design and engineering taking place concurrently with production, is therefore a part of what makes planning very difficult. Lean project delivery is implemented to improve planning of design. Set based design is used to create flexibility in plans and make it possible to delay design decisions without creating rework.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleLean principles applied to ship design planning
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record