Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorGebremedhin,Alemayehu
dc.contributor.authorÇekrezi,Rovena
dc.date.accessioned2019-10-02T14:00:21Z
dc.date.available2019-10-02T14:00:21Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2619881
dc.description.abstractI de senere årene har norge blitt sett på som «det grønne batteriet» av det europeiske energi systemet, dette på grunn av de store vann resursene. I slutten av 2017, over 31GW var drevet av Norges store vannresurser. Noe som utgjorde over 144 TWh med fornybar, grønn energi. Norge gjennomfører denne rollen i dag, ved å importere overskytende elektrisitet fra rundt om i europa og ved å eksportere elektrisitet til andre steder når behovet fremtreder. Elektrisitet er den foretrukne måten å transportere energi på i Norge i dag, dette gjenspeiler seg i den store delen av energiforbruken i Norge. Her er en stor og energiomfattende produksjonssektor, hvorpå mye av energien blir brukt på oppvarming av bygninger og vann. I den senere tid viser det seg at folk gjerne velger alternativ oppvarming, som både er konkuransedyktig, men i tillegg er miljøvennlig. Bruken av elektrisk oppvarming viser seg å være et provisorisk valg, men ikke en langsiktig løsning. Dersom en velger å bruke fjernvarme, så er dette et dette et godt og langsiktig valg. Spesielt for land med lave gjennomsnittstemperaturer, lange vintre og generelt store forskjeller mellom inne- og utetemperaturer. Utbyggingen av fjernvarmeanlegg vil føre til en sterk reduksjon i elektrisitetsforbruk, noe som fører til at Norge kan eksportere mye mer grønn elektrisitet og dermed er en positiv bidragsyter til Norges klimapolitikk. Utbyggingen av denne typen energioverføring, fører til at en vil redusere utslipp både kommunalt og regionalt. En vil også få en større tryggehet med tanke på energisikkerhet, ved å diversifisere bruken av av energi. Altså ikke ha alle eggene i samme kurv. Ved å implementere bruken at fjerde generasjons fjernvarme i Norge, vil kunne resultere i en effektiv og fremtidsrettet teknologi. Denne toppmoderne teknology blir introdusert, til tross for den begrensningen den står ovenfor. En annen utfordring er overgangen fra det nåværende systemet, hvorpå i et nytt system vil det være sentralt at individuelle aktører deltar i et felles system for fjernvarme. Praktiske og legale barrierer er for det meste definert i det organisatoriske rammeverket og til dels i nåværende infrastruktur som fjernvarme vil inngå i. Noen av typene av fjernvarmeteknologi var foreslått og deres virkning og forbruket til sluttbrukeren analysert. På grunnlag av disse funnene, ble de beste metodene iverksatt.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleAssessment of district heating network potential in replacing individual electric heating in residential sector.
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel