Show simple item record

dc.contributor.advisorHvasshovd, Svein-Olaf
dc.contributor.authorHuynh, Quang-Tam
dc.date.accessioned2019-09-26T14:05:53Z
dc.date.available2019-09-26T14:05:53Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2619042
dc.description.abstractHvert år blir to millioner sauer sluppet ut for å beite i Norge. Av disse blir 120 000 sauer tapt grunnet sykdom, parasitter, ulykker og angrep fra rovdyr. For å unngå unødvendige tap av sau og for å forsikre at dyrenes velferd blir tatt vare på, har myndighetene satt krav til hvordan sau skal følges opp. Myndighetene krever at bøndene skal gå på oppsynstur minst en gang i uken. Bøndene må ha tilstrekkelig med dokumentasjon på oppfølgingen av sau for å kunne få erstatning av myndighetene. I dag brukes penn og papir for å skrive ned observasjoner om sau. Disse observasjonene blir derfor upresise, da det er vanskelig å skrive ned nøyaktig posisjon. I tillegg så må en rapport skrives til myndighetene digitalt. Dette betyr at en bonde i ettertid må skrive ned de observasjonene som ble gjort på oppsynstur, inn på en datamaskin. Det er ingen strenge krav for hvordan informasjonen bøndene samler inn skal være, og informasjonen blir derfor ustrukturert. Denne oppgaven presenterer planleggingen, utviklingen, testingen og en evaluering av systemet som blir laget for å hjelpe bøndene under oppsynsturene. Prototypen av systemet ble testet med Professor Svein-Olaf Hvasshovd. Han har vært med på flere oppsysnsturer og har derfor en del erfaring med disse. Testen viser at systemet dekker de fleste behovene til bønder på oppsynstur. Ved bruk av GPS og kart for å markere observasjoner, ble informasjonen mer strukturert og nøyaktig.
dc.description.abstractEvery year, nearly two million sheep are out in the grazing fields in Norway. Out of those two million, around 120 000 are lost due to sickness, parasites, accidents and attacks from natural predators. To avoid unnecessary loss of sheep and to maintain the wellbeing of the sheep, the government requires the farmers to go on a supervision trip at least once per week. In order for the farmer to get compensated for the loss of sheep, the farmer has to document that the sheep has been properly followed up. As of today, the observations about the sheep are recorded using pen and paper, making the location of the observations inaccurate. Additionally, at the end of the season, the report has to be submitted electronically, meaning, the farmer has to transfer his finding from paper and into the computer system. The information the farmers collect is not standardised and is therefore not structured. This thesis presents the planning, development, testing and evaluation of a system created to support farmers during the supervision trips. The prototype was tested with Professor Svein-Olaf Hvasshovd, who has experience going on these trips. The test showed good results and points to the application covering most of the farmer's needs for supervision trips. Using GPS and maps to mark observations made, the information more structured and accurate.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleManual Tracking of Free Range Sheep
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record