Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorWang, Hao
dc.contributor.authorTracz, Bartosz
dc.contributor.authorMasteholtet, Eirik Persson
dc.contributor.authorIsaksen, Anders
dc.date.accessioned2019-09-19T14:03:23Z
dc.date.available2019-09-19T14:03:23Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2617890
dc.description.abstractInternet of Things (IoT) har de siste årene erfart en kraftig vekst. Denne veksten har ført til økt popularitet og tilgjengelighet av IoT-baserte løsninger på markedet. Robotiske teknologier, slik som Automated guided vehicles (AGV), er den neste bølgen av IoT-enheter som kan brukes til ulike industrielle formål. I lys av disse teknologiske fremskrittene, samt den foreslåtte oppgavebeskrivelsen utlevert av Escio AS, har vi implementert en prototype bestående av to deler. Den første delen omhandler utviklingen av et Representational State Transfer (REST) application programming interface (API) som sender data direkte til Amazon Web Services (AWS). I den andre delen ble det implementert et API basert på Z-Wave protokollen som sender data via MQ Telemetry Transport (MQTT) protokollen til AWS som tillater kommunikasjon med en AGV-enhet. Konklusjonen er at det er mulig og gjennomførbart å kontrollere en AGV-enhet basert på sensordata fra et IoT-nettverk, og at en slik løsning har stort potensial i virkelige scenarioer. Escio var veldig fornøyd med sluttproduktet.
dc.description.abstractIn the recent years the growth of Internet of things (IoT) devices has increased exponentially. This growth has led to an increase in popularity and availability of devices on the market. Following the increase in popularity, the general use and development of IoT based solution has been in high demand. Robotic technologies such as automated guided vehicle (AGV), are the next wave of IoT devices that are used for various industrial purposes. Inspired by the advancements within these technologies and the need for a new solution requested by Escio AS, we have implemented a prototype providing a solution consisting of two parts. In the first part, we implemented a Representational State Transfer (REST) application programming interface (API) that sends data directly to the Amazon Web Services (AWS). In the second part, we developed an API based on the Z-Wave protocol that sends data through the MQ Telemetry Transport (MQTT) protocol to the AWS which controls an AGV unit. The conclusion is that it is possible and feasible to control an AGV unit based on sensor data from an IoT network, and that such a solution has great potential in real life scenarios. Escio was very pleased with the end product.
dc.languageeng
dc.publisherNTNU
dc.titleAWS IoT-basert system for håndtering av kommunikasjon og kontroll av AGV
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel