Show simple item record

dc.contributor.advisorSkarpsno, Eivind S.
dc.contributor.authorTran, Duyen H.
dc.contributor.authorLøvik, Emil A.
dc.date.accessioned2019-09-19T14:01:50Z
dc.date.available2019-09-19T14:01:50Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2617813
dc.description.abstractHensikt: I denne oppgaven var formålet å undersøke effekten av søvnmangel på anaerob prestasjon. Metode: Dette ble undersøkt ved å gjennomføre en litteraturstudie, der det ble hentet informasjon fra 6 originalartikler fra databasene: Pubmed, Google Scholar, Ovid og Oria. Samtlige artikler var eksperimentelle studier og hadde resultater innenfor de anaerobe øvelsene sprint, maksløft og Wingate-test. Resultat og konklusjon: Disse artiklene hadde varierende protokoller og resultater som gjorde det vanskelig å konkludere om søvn og søvnmangel hadde positiv eller negativ effekt på anaerob prestasjon. Planer: Ut ifra resultatene i studiene som ble brukt, blir det foreslått at det bør sees på anaerob prestasjon og søvnmangel over lengre tid. I studiene som ble funnet var det flest menn som ble brukt i studiene, det bør også undersøkes på en større populasjonsgruppe i en kjønnsfordelt studie som inkluderer kvinner. Nøkkelord: Søvn, Søvnmangel, anaerob prestasjon, sprint, Wingate, maksløft
dc.description.abstractPurpose: The purpose of this study was to find out if sleep deprivation had an effect on anaerobic performance. Methods: To find out if sleep deprivation had an effect on anaerobic performance a systematic literature review was used. In this review 6 original articles was used from the databases: Pubmed, Google Scholar, Ovid and Oria. All of the articles used was experimental studies and had results in the anaerobic exercises sprint, maximum strength and Wingate-test. Results and conclusion: The articles used in this review had different protocols and results, which made it difficult to make a conclusion if sleep and sleep deprivation had an effect on anaerobic performance. plans: From the results used in this study, it is suggested that one should research sleep deprivation over time and its effect on anaerobic performance. It would also be in the best interest to study a bigger population including women, mostly men are used in these studies. Keywords: Sleep, sleep deprivation, anaerobic performance, sprint, Wingate, maximum strength
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleSøvn og anaerob prestasjon
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record