Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorCarlos Vicient-Monllaó
dc.contributor.authorVasshaug, Torbjørn
dc.contributor.authorWeisser, Dan Isak
dc.contributor.authorWingan, Erlend Haugen
dc.date.accessioned2019-09-19T14:00:14Z
dc.date.available2019-09-19T14:00:14Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2617721
dc.description.abstractDenne oppgaven er gitt etter ønske fra WingTech AS om å utvikle et system som kan effektivisere rapportering og visualisering av data ut til deres kunder, og samtidig kunne brukes som et internt verktøy for å optimalisere bedriftens produkter. Gjennom dette ønsker WingTech å knytte tettere forhold til kunder, samt forsterke egen markedsposisjon. Formålet med oppgaven er å utvikle et felles system som skal gi bedriften en mer effektiv måte å kommunisere sine tjenesters verdi og produkters ytelse overfor kunder. Basert på domene- og brukerinnsikter utvikles et system som vil tilby automatisering og tilpasset visualisering av relevant informasjon for flere brukergrupper. Systemet er utviklet som en moderne webapplikasjon med to tilhørende APIer. For å kunne ta høyde for oppgavens omfang har det blitt benyttet Scrum for å styre prosjektet mot ønsket kjernefunksjonalitet. Rapporten beskriver og dokumenterer hvordan prosjektet er gjennomført. Videre presenteres og evalueres sluttproduktet. Det gis også forslag til fremtidig arbeid for ferdigstilling av systemet.
dc.description.abstractThis bachelor thesis is based on a request from WingTech AS to develop a system that can streamline reporting and visualization of data for their customers, and at the same time be used as an internal tool for optimizing the company's products. Through this, WingTech wants to establish closer relations with customers, as well as strengthen its own market position. The purpose of the thesis is to develop a common system that will give the company a more efficient way of communicating the value of its services and their products' performance towards customers. Based on domain and user insights, a system is developed that will offer automation and customized visualization of relevant information for several user types. The system is developed as a modern web application with two associated APIs. As a means to take account of the scope, Scrum has been used to steer the project towards desired core functionality. The report describes and documents how the project has been implemented. Furthermore, the final product is presented and evaluated. Suggestions for future work towards finalization are also given.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleWingTech Dashboard
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel