Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorØritsland, Trond Are
dc.contributor.authorHøklie, Ola Iuell
dc.date.accessioned2019-09-11T12:04:49Z
dc.date.created2018-06-08
dc.date.issued2018
dc.identifierntnudaim:19293
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2616224
dc.description.abstractFolq, som er min oppdragsgiver ønsker å tilby en tjeneste som gir kunder mulighet til å kjøpe konsulenter på en digital markedsplass. Målsetningen til Folq er å effektivisere og forenkle prosessen for kunder som søker kompetanse og egenskaper hos en konsulent til prosjekter, samt være en enkel og trygg plattform for selvstendige konsulenter. Konsulenten kan via plattformen velge oppdrag i forhold til kompetanse og arbeidsevne, og vil således ha et godt verktøy for å «søke» jobber. Målet med denne masteroppgaven var å kartlegge behovene til potensielle brukere av Folq, slik at Folq kan oppnå sitt mål om å bli den foretrukne markedsplassen for kjøp og salg av konsulenttjenester innen IT og design. Denne oppgaven baserer seg på en brukersentrert designprosess, hvor jeg prioriterte å komme i kontakt og intervjue potensielle brukere, fremfor å innhente mye innsikt i oppstarten.Funnene ved innhentingen av forskjellige brukerbehov, ble gjennom hele prosessen analysert og evaluert, og la grunnlaget for et brukervennlig designforslag. Innsiktsarbeidet viser et arbeidsmarked er under endring, hvor arbeidsgiver og arbeidstaker blir mer bevisste på kvalitet. Arbeidsgivere som kjøper konsulenttjenester ønsker å ha mer oversikt over hva som skjer i sine egne prosjekter, og ansetter enkeltkonsulenter fremfor komplette prosjektteam. Flinke arbeidstakere med kompetanse innen IT og design ser at det sosiale, det faglige og tryggheten ved å være fast ansatt ikke veier opp for en god lønn som er 3-4 ganger større som selvstendig konsulent. En grundig analyse med mange intervjuer av både kunder og konsulenter har resultert i et brukergrensesnitt som kan benyttes i en dialog for bestilling av konsulenttjenester. Onboardingsprosessen for konsulentene har fått sin form basert på enkelthet og god brukerdialog for å gjøre markedsplassen interessant og attraktiv. Det gis rom i designet for å utvide registrering av konsulentens egenskaper dog er dette ikke inntatt i denne versjonen. Kundens krav til enkelthet, tid for bestilling og konsulent-egenskaper er inntatt i designet og det gis rom i designet for at kunden selv kan gi mer informasjon om seg selv for å gjøre seg attraktiv for konsulentene.nb_NO
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectIndustrial Design Engineeringen
dc.titleBrukersentrert utvikling av onboardingsprosessen for Folq - En markedsplass for kjøp og salg av konsulenttjenester innen IT og designnb_NO
dc.title.alternativeUser centred design for the onboarding process in Folq -en
dc.typeMaster thesisen
dc.source.pagenumber129
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for arkitektur og design,Institutt for designnb_NO
dc.date.embargoenddate10000-01-01


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel