Show simple item record

dc.contributor.advisorAlsos, Ole Andreas
dc.contributor.authorBjelkarøy, Kjersti Torheim
dc.date.accessioned2019-09-11T12:04:47Z
dc.date.created2018-06-08
dc.date.issued2018
dc.identifierntnudaim:19370
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2616220
dc.description.abstractBAKGRUNN Norges helse-IKT befinner seg i et digitalt skifte når det kommer til tilgang og deling av informasjon i pasientjournalen. Stortingsmelding 9 Én innbygger - én journal fra 2012 legger frem et nasjonalt mål om å kunne tilby innbyggere enkle, trygge og digitale tjenester for innsyn i egne helseopplysninger. Det er i dag mange aktører som tilbyr elektroniske pasientjournalsystemer. Disse systemene er utarbeidet som et arbeidsverktøy for helsepersonell og er i liten grad tilpasset for innsyn for pasienter. Diskusjonen om hvorvidt innsyn i egen journal er nyttig for pasient er splittet, og mange leger frykter at dette kan negativt påvirke kvaliteten på dokumentering. Fastlegeordningen ble opprettet i 2001 og har i de siste årene gått igjennom store endringer. Helsereformer har forandret rammeverket for fastlegene og en betydelig mengde arbeidsoppgaver har blitt flyttet fra sykehus og spesialisthelsetjeneste over til fastleger og primærhelsetjenesten. Med forflytting av arbeidsoppgaver fra spesialisthelsetjenesten til primærhelsetjenesten og fokus på nasjonal deling av helseinformasjon, har man sett behovet for digitale løsninger som tar hensyn til pasientens behov for tilgang til egne helsedata. MÅL Målet med denne oppgaven er å undersøke hvordan både legenes og pasientenes behov og ønsker bør ivaretas når det skal utvikles løsninger for innsyn i journal. Oppgaven søker formålet å kartlegge hvordan innsyn i journal kan føre til at pasient føler høyere ansvar og eierskap over egen helse. Videre skal oppgaven foreslå et design på en løsning som gir pasient større kunnskap om egen helse gjennom innsyn i egen journal. METODE For denne oppgaven blir metoder for menneskesentrert design tatt i bruk. Det er utført flere dybdeintervju av leger og pasienter. Designmetodikk er blitt utnyttet for å kartlegge behov, adferd og ønsker hos sluttbruker av løsningen. Oppgaven henter i stor grad inspirasjon fra litteratur om konteksten rundt fastlegeordningen, samt teorier for lege-pasient-kommunikasjon. RESULTAT Oppgaven belyser hvorfor innsyn i journal er avgjørende for at pasient skal kunne ta del i egen behandlings-og oppfølgingsplan. Som resultat foreslår oppgaven et design som gir pasienter et verktøy til å forstå informasjonen som står i pasientjournalen. Løsningen som presenteres i denne oppgaven er mobilapplikasjonen Legebriller. Legebriller lar pasienter ta bilde av, og scanne dokumenter angående egen helse med mobilen. Applikasjonen oversetter ord og uttrykk til et forståelig språk for pasienten, og oppretter gjøremål for pasienten basert på innholdet i dokumentet. Legebriller er utformet slik at innsyn ikke blir en overvåkning av lege, men en involvering av pasient.nb_NO
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectIndustriell design, Interaksjonsdesignen
dc.titleLegebriller - En pasientsentrert løsning for innsyn i journalnb_NO
dc.title.alternativeDoctor Goggles - A patient-centred concept for health record accessen
dc.typeMaster thesisen
dc.source.pagenumber131
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for arkitektur og design,Institutt for designnb_NO
dc.date.embargoenddate2021-06-08


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record