Show simple item record

dc.contributor.advisorBaggerud, Bjørn
dc.contributor.advisorØritsland, Trond Are
dc.contributor.authorHaaverstad, Marius
dc.date.accessioned2019-09-11T12:04:40Z
dc.date.created2017-01-20
dc.date.issued2017
dc.identifierntnudaim:16342
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2616213
dc.description.abstractBakgrunn Råvareleverandører og restauranter representerer to sider av en verdikjede som begge opplever små marginer og økt press på å effektivisere prosesser og rutiner for å opprettholde konkurransekraft. Økt digitalisering har potensiale for å bidra til både økt effektivisering, men også en gunstig desentralisering og distribusjon av makt i en bransje der etablerte aktører stadig får mer innvirkning på verdikjeden som helhet. Denne masteroppgaven er skrevet i samarbeid med og i relasjon til studentens rolle som idéhaver og produktansvarlig i oppstarten Beeta. Mål Denne oppgavens formål er å kartlegge, og analysere muligheter for nyskapning i domenet. Videre er målet å foreslå konsepter for å løse utfordringer i grensesnittet mellom leverandører og restauranter som kan integreres med oppstartens plattform, samt en tilhørende strategi for videreutvikling mot framtidige løsninger. Metode Designmetodikk og litteraturstudier er benyttet gjennomgående i arbeidet for kartlegging av aktører, deres behov og eksisterende verktøy. Innledende viser litteraturen og analyser av aktørenes digitale tilstedeværelse at næringen er sammensatt, og særlig har store industriaktører etablert seg som mektige påvirkere i en verdikjede hvor økt industrialisering og effektivisering av prosesser er essensielt for å oppnå konkurransekraft. Undersøkelser viser at de eksisterende digitale tjenestene er mer raffinerte jo større aktørene er og jo flere ledd bak seg de har i verdikjeden og at særlig mindre produsenter kan dra nytte av økt bruk av IKT i sin virksomhet. Resultat Oppgavens funn indikerer at det finnnes en mulighet for en aktør som oppstartsbedriften å utvikle nye løsninger som fasiliterer for tettere integrasjon mellom mindre lokalprodusenter og kunder i restaurantbransjen. Resultatet bygger på oppstartsbedriftens plattform og produkter som er under utvikling. Løsningen som foreslås er et høynivåkonsept og strategi som løser flere utfordringer ved planlegging og gjennomføring av innkjøp ved generering av innkjøpslister, tilrettelegging for økt automatisering av innkjøp og mottakshåndtering ved å kategorisere innkjøpslister etter leverandør, samt utnytte etablert teknologi ved å integrere epost-kommunikasjon. Det foreslås også en videre utnyttelse av denne teknologien ved å utnytte potensialet som en interaktiv og dynamisk løsning har for å tilfredsstille behov om plattformuavhengighet og gi mindre leverandører økt formalisering av ordresystem.nb_NO
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectIndustriell design, Produktdesignen
dc.titleAnalyse og behov for digitale løsninger for restaurantbedrifter og leverandørernb_NO
dc.title.alternativeAnalysis and need of digital solutions for restaurant businesses and suppliersen
dc.typeMaster thesisen
dc.source.pagenumber71
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for arkitektur og design,Institutt for designnb_NO
dc.date.embargoenddate10000-01-01


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record