Show simple item record

dc.contributor.advisorMoldeklev, Kjersti
dc.contributor.advisorMoldeklev, Kjersti
dc.contributor.authorRavnaas, Astri Marie
dc.date.accessioned2019-09-11T11:49:44Z
dc.date.created2016-06-10
dc.date.issued2016
dc.identifierntnudaim:15382
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2616194
dc.description.abstractEt av de største gjennombruddene innen kommunikasjon de neste årene kommer ikke til å involvere mennesker. Kun maskiner. M2M-kommunikasjon er kommunikasjon mellom gjenstander som sporings- og avleserutstyr, kjøretøy, bygninger, dyr og andre objekter som er innebygd med elektronikk, programvare, sensorer og nettverkstilkobling. Argumenter for å ta i bruk M2M-løsninger er mange, og inkluderer blant annet kostnadsreduksjoner, kvalitetsforbedringer, effektivisering og innovasjon. Det er ventet at det totale antallet M2M-tilkoblinger vil vokse fra 5 milliarder i 2014 til 27 milliarder i 2024, med en årlig vekstrate på 18 prosent. Dette studiet beskriver aksessteknologier, anvendelser og kostmodeller for M2M kommunikasjon. Det er ventet at de største anvendelsene vil være forbrukerelektronikk, intelligente bygninger, energi, bil, helse og smarte byer. Deretter presenterer studiet en oversikt over dataflyt for lisensierte og ulisensierte nettverk. Det er en utfordring for lisensierte nettverk å differensiere tjenestene sine. Operatørene er engstelige for å kun ende opp som en transportør av bit hvor eneste differensiator er pris. Videre presenterer dette studiet ulike trådløse aksessteknologier egnet for M2M-kommunikasjon. For hver enkelt aksessteknologi diskuteres deres egenskaper og hvordan disse er tilpasset M2M-kommunikasjon. M2M-anvendelser er mangfoldige og det skal vanskelig gjøres å finne aksessteknologi som innfrir for alle anvendelser. Når en skal benytte M2M-kommunikasjon må en kritisk drøfte hvilke kriterier som er viktige for tjenesten som skal leveres. Faktorer som batterikapasitet og overføringshastighet går ofte på bekostning av hverandre. Lisensierte nettverk tilbyr støtte for roaming, men dette er på bekostning av at det er dyrere å benytte seg av det. Til sist er det gjennomført en simulering av en M2M-anvendelse. Simuleringsmodellen er laget for å illustrere hvordan dataforbruk og pris utvikler seg over tid. Simuleringen tar utgangspunkt i bedriftene Telespor og FindMySheep. Modellen kan enkelt endres dersom en ønsker å simulere med andre verdier enn verdiene fra Telespor og FindMySheep. Resultater fra simuleringen viser at FindMySheep sin løsning er dyrere å benytte seg av men bruker mindre data. Telespor tilbyr en fastprismodell, argument som holder bonden tilbake fra å sette opp antall GPS-oppdateringer er at dette vill redusere batteritiden til e-bjellene. I årene fremover forventes det at batteriene vil bli mindre i størrelse og bedre batterilevetid, da vil argumentet med batterilevetid gradvis falle bort.nb_NO
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectKommunikasjonsteknologi, Digital økonomien
dc.titleMaskin-til-maskin-systemer - aksessteknologier, anvendelser og kostmodellernb_NO
dc.title.alternativeMachine-to-Machine Systems - Access Technologies, Applications and Cost Modelsen
dc.typeMaster thesisen
dc.source.pagenumber67
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk,Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologinb_NO
dc.date.embargoenddate10000-01-01


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record