Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSu, Xiaomeng
dc.contributor.authorOlstad, Hege Annette
dc.date.accessioned2019-09-11T10:57:27Z
dc.date.created2018-05-28
dc.date.issued2018
dc.identifierntnudaim:18278
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2615896
dc.description.abstractDen mest kritiske fasen for et Enterprise Resource planning (ERP) system er i implementeringsfasen. I denne fasen må det deles og innlemmes i ERP-systemet, et mangfold av perspektiver og erfaringer. Dette krever vellykket samhandling. Studier knyttet til ERP-implementering har i stor grad fokusert på harde faktorer som teknologien og teknologiens kompetanse. Minst like viktig er samhandling og faktorer av mer myk natur som ligger i organisasjonen og menneskene (Chaushi, Chaushi, & Dika, 2016; Jones, Cline, & Ryan, 2006), som blant annet en organisasjons karakter, menneskers vilje til å samhandle og affektivitet og empatirelasjoner (Rosas & Camarinha-Matos , 2009). Denne studien slår sammen de to fagfeltene ERP-implementering og samhandling gjennom problemstillingen: Er organisasjonen klar for samhandlingen som må skje for å lykkes med ERP-implementeringen? Denne studien har identifisert hvordan en evaluering kan utføres ved å undersøke hvor organisasjonen og de ansatte står i forhold til suksessfaktorer før implementeringen, etterfulgt av anbefalinger basert på funn. Til sammen er det identifisert 22 suksessfaktorer, som vil være faktorer en organisasjon bør inneha dersom den skal lykkes med samhandlingen, fordelt innen seks aspekter. Dersom suksessfaktorene for det meste ikke er til stede innen et aspekt står organisasjonen i fare for å mislykkes med samhandlingen innen dette aspektet, og det motsatte dersom de fleste suksessfaktorene er til stede. Gjennom en casestudie er evalueringsmetoden utprøvd i en landsdekkende organisasjon, som innen 2019 skal implementere ERP-løsningen Infor M3. En spørreundersøkelse er distribuert ut til alle ansatte, og intervju er foretatt ved en lokasjon i Trondheim som huser representanter fra flere forretningsenheter og regioner. Evalueringen viser et negativt mønster innen tre av seks aspekter. Disse danner grunnlaget for videre anbefalinger for å øke muligheten til å lykkes. Resultatene av denne studien vil gi kunnskap om hvordan organisasjoner kan undersøke om de er klar for samhandlingen som må skje for å lykkes med ERP-implementering, og kritiske faktorer som kan påvirker om de lykkes eller ikke. På denne måten kan organisasjoner forstå sine styrker og svakheter, slik at de kan settes inn tiltak der organisasjonen ikke er klar for samhandling. Funnene i denne studien er aktuelle for alle typer organisasjoner som skal implementere et ERP-system.nb_NO
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectIKT-basert samhandlingen
dc.titleSAMHANDLINGEN SOM KAN FØRE TIL VELLYKKET ERP-IMPLEMENTERING - En Casestudienb_NO
dc.title.alternativeCollaboration readiness -en
dc.typeMaster thesisen
dc.source.pagenumber147
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk,Institutt for datateknologi og informatikknb_NO
dc.date.embargoenddate10000-01-01


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel