Show simple item record

dc.contributor.advisorLundteigen, Mary Ann
dc.contributor.advisorOlsen, Ole-Henrik Dag
dc.contributor.authorHansen, Thomas
dc.date.accessioned2019-09-11T09:11:07Z
dc.date.created2018-06-11
dc.date.issued2018
dc.identifierntnudaim:18581
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2615354
dc.description.abstractDette prosjektet har omhandlet bruk av digitale verktøy i RAMS-arbeid. Hensikten med oppgaven har vært å identifisere krav til, samt å utvikle en metode for å implementere RAM- og farelogg i 3D-modell. Det er benyttet et pågående samferdselsprosjekt for å teste og vurdere resultatet av arbeidet. I rapporten er det gitt en beskrivelse av prosjektet, samt status for prosjekterings-arbeidet. Videre er det gitt en innføring i RAMS-prosessen i jernbanesektoren og oppbygningen av prosjektorganisasjonen. Det er også gjort rede for hvem som har ansvar for å utføre de ulike RAMS-aktivitetene. Siden Bane NOR har uttrykt et ønske om å få en RAMS-fagmodell i sine samferdselsprosjekter, har dette vært fokuset for oppgaven. Arbeidet med utviklingen av fagmodellen startet med å identifisere krav til resultatet. Kravene ble utformet i samarbeid med COWI og i henhold til Bane NORs ønsker. Fagmodellen inneholder informasjonen fra RAM- og fareloggen. Informasjonen er presentert som geografiske punkter i fagmodellen. I punktene er det satt varselskilt som tydelig markerer om punktet gjelder RAM-forhold, «RAM», eller farer, «S». Fargen på rammen til varselskiltene blir bestemt ut fra hvilket lag i fagmodellen det er plassert i. Lagene er definert i henhold til status på oppfølgingen av de risikoreduserende tiltakene. Det er gjort en vurdering av hvor godt fagmodellen oppfyller kravene satt til resultatet. Videre ble fagmodellen testet av RAMS-rådgiverne i COWI. Etter gjennomføringen av vurderingen og testingen er det undersøkt hvilke forbedringer som kan gjøres på fagmodellen. I tillegg er det kommet med et alternativ til hvordan RAM- og fareloggen kan implementeres i 3D-modell. Avslutningsvis i rapporten er det sett på bruk av digitale verktøy i RAMS-styringsprosessen. Det er gjort en vurdering av hvordan RAMS-styringen blir påvirket av digitale verktøy. I tillegg er det sett på hvilke endringer Bane NOR må gjøre i sine styrende dokumenter som følge av overgangen til modellbasert prosjektering. Videre er det sett på mulighetene som blir introdusert ved å ta i bruk digitale verktøy. Til slutt er det undersøkt hvilke digitale verktøy som brukes i dag, samt hvilke funksjoner de har.nb_NO
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectReliability, Availability, Maintainability and Safety (RAMS)en
dc.titleBruk av 3D modeller i RAMS styring og analyser for jernbane: Forslag til implementering i pågående jernbaneprosjekternb_NO
dc.title.alternativeUse of 3D Models in RAMS Management and Analysis for Railways: Suggestion to Implementation in Ongoing Railway Projectsen
dc.typeMaster thesisen
dc.source.pagenumber74
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap,Institutt for maskinteknikk og produksjonnb_NO
dc.date.embargoenddate10000-01-01


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record