Show simple item record

dc.contributor.advisorNilsen, Bjørn
dc.contributor.advisorÅndal, Torkild
dc.contributor.authorRødal, Håkon Kjøde
dc.date.accessioned2019-09-11T09:02:42Z
dc.date.created2016-06-06
dc.date.issued2016
dc.identifierntnudaim:14811
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2615207
dc.description.abstractI forbindelse med fergefri E39 mellom Kristiansand og Trondheim er det planlagt å krysse Romsdalsfjorden med bru og undersjøisk tunnel. Tunnelen vil med sine 16 km bli den lengste undersjøiske vegtunnelen som noensinne er bygget. For å redusere de ingeniørgeologiske usikkerhetene ved prosjektet ble det våren 2015 satt i gang å bore fire, lange, styrte kjerneboringer under Romsdalsfjorden. Totalt skal det bores 6750 meter kjerner, hvorav det lengste hullet blir 2175 meter. Det er første gang det gjennomføres så omfattende kjerneboringer i norsk anleggssammenheng, og det er derfor knyttet spenning til resultatet. For å vurdere den ingeniørgeologiske nytteverdien har det blitt lagt vekt på å se på hva oppnås av inndrifter, hvor stor kjernefangst som oppnås og mulighetene for materialtesting. I tillegg er det gjennomført en studie av innhentede kjerner, utførte laboratorieundersøkelser, vanntapsmålinger og tidligere gjennomførte undersøkelser, for å utarbeide en ingeniørgeologisk prognose for tunnelen. Erfaringene fra prosjektet så langt viser at det har vært fult mulig å styre hullene ned til, og parallelt med planlagt tunneltrase. Det har vært utfordringer knyttet til dårlig bergmasse som har medført hyppige kjerneopptak og mye ras i borehullene, noe som har ført til forsinkelser i prosjektet. Den totale oppnådde kjernefangsten så langt er på 98,6 %, og mesteparten av kjernetapet knytter seg til boring i svakhetssoner, tett oppsprukket materiale og de styrte delene av hullet. Det største kjernetapet som er registrert i en enkelt svakhetssone er 24 %. Den ingeniørgeologisk nytteverdien har vist seg å være god. Kjerneboringene har avdekket svakhetssoner langs tunneltraseen, og det har vært mulig å hente ut sleppemateriale for testing i laboratoriet. Sammen med kjerneloggene, laboratorietestene og vanntapsmålinger har det vært mulig å gi en detaljert beskrivelse av svakhetssonene og utarbeide en prognose for vannlekkasje i tunnelen.nb_NO
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectTekniske geofag, Ingeniørgeologi og bergmekanikken
dc.titleNytteverdi av styrt kjerneboring for planlegging av E39 i tunnel under Romsdalsfjordennb_NO
dc.title.alternativeBenefits of Directional Core Drilling for Planning of Subsea Tunnel Below Romsdalsfjorden
dc.typeMaster thesisen
dc.source.pagenumber111
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap,Institutt for geovitenskap og petroleumnb_NO
dc.date.embargoenddate10000-01-01


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record