Show simple item record

dc.contributor.advisorGrøv, Eivind
dc.contributor.authorMortensen, Morten
dc.date.accessioned2019-09-11T09:02:21Z
dc.date.created2015-06-01
dc.date.issued2015
dc.identifierntnudaim:12342
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2615166
dc.description.abstractSamferdselsutbygginger har store kostnadsoverskridelser. Bedre modeller å bygge etter vil gi mindre feil og mangler i prosjekteringen og føre til lavere kostnader for prosjektene. Kravene som samferdselsetatene stiller til 3D-fagmodeller generelt og tunneler spesielt er lite detaljert. Håndbøkene om temaet inneholder få retningslinjer som setter en entydig standard for modeller. Bedre prosjekteringsverktøy er nødvendig for at konsulenter skal kunne lage nøyaktige modeller til en ikke alt for høy kostnad. Blant de undersøkte konkurransegrunnlagene var det levert modeller på fire av fem tunnelprosjekt. Ingen av disse hadde fagmodell for bergsikring, mens tre av prosjektene hadde fagmodell for tunnelhvelv som en flatemodell. Ett av prosjektene hadde hvelv som volummodell. Denne rapporten gir anvisninger for hvor detaljert fagmodeller for tunnel kan utarbeides. Dette er sett utfra en praktisk vinkling for hvilke data entreprenøren trenger, slik at byggeprosessen kan utføres så effektivt som mulig. Det er lagt vekt på å utarbeide figurer for å illustrere detaljer i modellene. Rapporten er avgrenset til bruk av programvarene Novapoint og AutoCad. I rapporten vises løsninger for sammenkobling mellom hovedtunnel og tverrforbindelse med tunnel. Denne funksjonen fungerer meget godt i Novapoint. Rapporten peker også på ønsket utvikling av programvaren i forbindelse med samferdselstunneler. Spesielt bør programvare for uttegning betonghvelv videreutvikles. Utstyr som direkte er knyttet til betonghvelv bør også plasseres ut i modellen samtidig. Programvare for elementer i heng finnes ikke i Novapoint i dag. Fagmodell for geologi bør utarbeides på linje med andre fagmodeller.nb_NO
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectErfaringsbasert masterprogram i veg og jernbane, Vegen
dc.titleEffektiv prosjektering og 3D-modellering av samferdselstunnelernb_NO
dc.title.alternativeEffective design and 3D modeling of transport tunnelsen
dc.typeMaster thesisen
dc.source.pagenumber132
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap,Institutt for geovitenskap og petroleumnb_NO
dc.date.embargoenddate10000-01-01


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record