Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorØverli, Jan Arve
dc.contributor.advisorJohansen, Håvard
dc.contributor.advisorKanstad, Terje
dc.contributor.authorLunde, Åsmund
dc.date.accessioned2019-09-11T08:34:23Z
dc.date.created2015-06-10
dc.date.issued2015
dc.identifierntnudaim:13839
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2614869
dc.description.abstractRapporten tar for seg prosjektering av en spennarmert betongbru. Utgangspunktet er tegninger av en fiktiv bru gitt av Statens vegvesen. Bruen oppføres i Trondheim kommune og er en plassprodusert etteroppspent bjelkeplatebru med tre spenn. Det lengste spennet er på 28 meter og totallengden av bruen er 75 meter. Bruen prosjekteres etter gjeldende regelverk gitt i Eurokode-serien og av Statens vegvesens håndbøker. Hensikten med oppgaven er todelt. I tillegg til studentens læringsutbytte, er det ytret et ønske fra Statens vegvesen om å se nærmere på hvilken konsekvens trykkavlastningskravet medfører for den aktuelle bruen. Innledningsvis utføres et litteraturstudium av relevante retningslinjer, laster, materialer og prosjekteringskrav. Litteraturstudiet danner grunnlaget for modellering og analyse som blir gjort i programvaren NovaFrame. Resultater fra analysen verifiseres ved håndregning og programvaren Focus Konstruksjon. Deretter følger kapasitetsberegninger for overbygningen i utvalgte snitt. Moment, skjær, aksialkraft, torsjon og kombinasjoner av disse kontrolleres i bruddgrensetilstand. I bruksgrensetilstand avgrenses kontrollen til rissviddebegrensning. Resultatet viser at trykkavlastningskravet er dimensjonerende for bruen. Fjernes trykkavlastningskravet kan spennarmeringen i bruen reduseres. Kapasitetsberegningene gjentas derfor for en redusert spennarmeringsmengde. Resultatet viser at trykkavlastningskravet representerer en kostnad tilsvarende 190 000 kroner for den aktuelle bruen. Dette betraktes som et betydelig beløp i et ressurseffektivt perspektiv.nb_NO
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectBygg- og miljøteknikk, Prosjektering av konstruksjoneren
dc.titleProsjektering og analyse av en spennarmert betongbrunb_NO
dc.title.alternativeDesign and analysis of a prestressed concrete bridgeen
dc.typeMaster thesisen
dc.source.pagenumber183
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap,Institutt for konstruksjonsteknikknb_NO
dc.date.embargoenddate10000-01-01


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel