Show simple item record

dc.contributor.advisorBuseth, Lena Haller
dc.contributor.advisorSundsdal, Einar
dc.contributor.authorAndersson, Oskar Kjelgaard
dc.date.accessioned2019-09-10T10:47:01Z
dc.date.available2019-09-10T10:47:01Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2614497
dc.description.abstractDenne oppgaven har ønsket å sette fokus på lærere i alternative deltidsbaserte læringsarenaer, ettersom dette er et tema det er lite forsket på i Norge. For å se nærmere på temaet har jeg i denne oppgaven valgt fokusere på temaet lærere i deltidsbaserte alternative læringsarenaer og hvordan de bygger relasjoner til elevene som nyttiggjør seg tilbudene. Mitt utgangspunkt ved oppstart var å se på hvilke relasjonsbyggende strategier lærerne ta i bruk i interaksjon med elevene. Senere i oppgaven ble det lagt til et underspørsmål som ønsker å se på om bruken av strategier for relasjonsbygging, kan bidra til å oppnå tilbudets ønske om faglig, personlig og sosial vekst hos elevene. For å tilnærme meg temaet ytterligere har jeg valgt å ta i bruk den kvalitative forskningsmetoden. Mer spesifikt har jeg brukt en mikroetnografisk tilnærming og observert hvordan lærere tar i bruk ulike relasjonsbyggende strategier for arbeider å bygge relasjoner med og elever på tre ulike tilbud. Observasjonene foregikk på Stien deltidsbaserte opplæringsarena. Analysen og arbeidet med å finne teori, tydeliggjorde tre kategorier med tanke på relasjonsbygging og strategibruk hos lærere. Den første kategorien viser i all hovedsak at lærere ved deltidsbaserte læringsarenaer er bevisste sine reaksjoner på barn og unges handlinger, og hvordan dette kan påvirke utviklingen av relasjonen til elevene. De virker også å være klar over påvirkningen signalene de sender har på elevene, med tanke på hvilken atferd som er akseptabel og verdier som eksiterer på tilbudet. Den andre kategorien i analysedelen understreket at lærerne på tilbudene er opptatt av å gi elevene en opplevelse av å mestre noe i løpet av dagen. Dette begrunnes med at elevene skal føle at de får til noe, og at de skal oppleve at det finnes voksne mennesker som bryr seg om de. Den siste hovedkategorien fra analysedelen, tydeliggjorde begrunnelsen fra kategori to, og viser at lærerne er opptatt av å gi elevene en erfaring av at de som voksne personer bryr seg om deres liv. Dette gjøres blant annet gjennom å være åpne og tilgjengelige ovenfor elevenes behov og ønsker. Mot slutten av oppgaven drøfter jeg om bruken av relasjonsbyggende strategier alene, er nok for å bygge en god relasjon og oppnå tilbudets mål for elevene. Jeg kom i tilslutt frem til at en kombinasjon av strategier og væremåte, kan tankes å skape den beste kombinasjonen for å bygge relasjoner til elevene.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.title"Det handler om å investere i relasjoner" - En mikroetnografisk stuide av hvilke relasjonsbyggende metoder lærere i deltidsbaserte opplæringsarenaer bruker i interaksjon med elevenenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Spesialpedagogikk: 282nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record