Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorRismark, Marit
dc.contributor.authorBårnes, Dorthe Kyvik
dc.date.accessioned2019-09-10T10:28:58Z
dc.date.available2019-09-10T10:28:58Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2614481
dc.description.abstractGjennom mitt arbeid som støttepedagog i kommunen har jeg i samarbeid med Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT) vært med på å overføre barn fra barnehagen og inn i skolen. For veldig mange barn går dette skifte, fra å være barnehagebarn til å bli elev, veldig bra. Men for noen av barna er det å starte på skolen vanskelig. Da er det vi voksne, som gjennom tett samarbeid og kommunikasjon, skal bidra med å overføre barnet trygt fra en kjent arena til en ukjent, fra en institusjon til en annen. Jeg var da nysgjerrig på hvordan overføringsmøte kunne bidra positivt i denne sammenhengen. Barn som i barnehagen har hatt spesialpedagogisk hjelp vil ikke nødvendigvis få dette i skolen. Hva gjør vi da for å tilrettelegge denne overgangen best mulig? Hvordan kan overføringsmøte bidra slik at flere barn får utbytte av den ordinære undervisningen? For å få svar på dette har jeg gjort et kvalitativt studie med fokusgruppeintervju som datainnsamlingsmetode. Ettersom jeg ønsket å høre hvordan de involverte partene opplevde dette, valgte jeg aktørperspektivet. Utvalget besto av fokusgrupper fra henholdsvis PPT, barnehage og skole. Foreldregruppen besto av to foreldre. Disse fire gruppene ble valgt på bakgrunn av at det ofte er de vi treffer i overføringsmøte mellom barnehage og skole. Det har gjennom forskning og teori kommet frem hvordan barns behov for trygghet og gjenkjenning i overganger spiller en viktig rolle. For å kunne ivareta dette på en måte som trygger barna, er institusjonenes evne til samarbeid og kommunikasjon med alle involverte parter vesentlig.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.title"Hvordan kan overføringsmøte mellom barnehage og skole tilrettelegge for at flere barn får utbytte av det ordinære opplærlingstilbudet?" En kvalitativ tilnærming gjennom fokusgruppeintervjunb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Spesialpedagogikk: 282nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel