Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorUthus, Marit
dc.contributor.authorMelgård, Øyvind
dc.date.accessioned2019-09-10T10:17:12Z
dc.date.available2019-09-10T10:17:12Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2614465
dc.description.abstractTemaet for denne studien er lederes erfaringer med å ta i bruk mentalisering i lederskapet. Studien har valgt å bruke medarbeidersamtaler i Artilleribataljonen i Forsvaret som undersøkelsesarena. Hensikten er å skape innsikt rundt hvorvidt og hvordan mentalisering kan ha en fornuftig plass innenfor lederskapet i Artilleribataljonen og eventuelt lignende avdelinger. Studiens problemstilling er hva er fem ledere i Artilleribataljonen sine erfaringer med å ta i bruk mentalisering i medarbeidersamtaler? Problemstillingen er undersøkt ved at det er gjennomført en intervensjon med innslag av pedagogisk designforskning, hvor jeg som forsker har gitt informantene undervisning i mentalisering. Jeg har videre undersøkt problemstillingen fra et deduktivt utgangspunkt med en empirinær tilnærming. Studiens ledere har holdt medarbeidersamtaler med sine ansatte, og jeg har etterkant gjennomført semistrukturerte dybdeintervju av lederne. For å forstå ledernes erfaringer benytter studien sentrale teorier innenfor mentalisering. Hovedsakelig fra Bateman og Fonagy (2012), Skårderud (2014, 2016) og Rasmussen og Hagelquist (2016). Studiens sentrale funn er at lederne erkjenner at mentalisering ser ut til å ha en positiv verdi for medarbeidersamtalene, men at det det kommer med en kostnad. Mentalisering gjør at lederne opplever at de blir bedre til å se og forstå medarbeiderne. Samtidig oppleves mentalisering som komplekst og krevende å ha et bevisst forhold til. Mentalisering krever derfor både tid og energi hos lederne. Det mest spennende induktive funnet var at mentaliserende lederskap tangerer tett inn på teoriene om autentisk ledelse til blant annet Avolio og Gardner (2005), noe jeg ikke har funnet annen litteratur som viser tidligere. Autentisk ledelsesteori viser seg å beskrive ledernes erfaringer med å ta i bruk mentalisering. Autentisk ledelse samspiller med mentaliserende ledelse innenfor flere områder. Særlig fremkommer samspillet når lederne skal mentalisere medarbeiderne innenfra. Lederne ser stor verdi av å være autentisk andreorientert. Videre opplever lederne at relasjoner bygd på autentisitet gjør det lettere å skape et mentaliserende samspill med medarbeiderne.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleDen mentaliserende leder- sinnets balansekunstner - En studie av fem ledere i Artilleribataljonen sine erfaringer med å ta i bruk mentalisering i medarbeidersamtalernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel