Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorAmundsen, Oscar
dc.contributor.authorNilsen, Erlend Oldebråten
dc.date.accessioned2019-09-10T10:14:48Z
dc.date.available2019-09-10T10:14:48Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2614461
dc.description.abstractMed utgangspunkt i tillitsvalgte i kommunal sektor er det i denne studien blitt forsket på hvilken betydning de har for medarbeiderdrevet innovasjon. Dette er blitt belyst ved intervju av fire tillitsvalgte, hvilket dannet datagrunnlaget for studiet. Deretter er tematikken i oppgaven blitt perspektivert gjennom betingelser knyttet opp mot medarbeiderdrevet innovasjon. Funnene fra studiet viser at trygghet, tillit, tid og samarbeidsorientering er sentrale aspekter. Resultatene fra disse kategoriene viser hvordan tillitsvalgte bidrar inn i kommunal sektor for å skape en trygghet, der blant annet ansatte får et mulighetsrom for å uttrykke sine meninger. Dette meningsgrunnlaget danner således et stort potensiale blant annet for ideer. Tillit som betingelse for medarbeiderdrevet innovasjon viser hvordan de tillitsvalgte jobber for å skape et arbeidsmiljø der ansatte blant annet får muligheten til å prøve ut ideene de har fremhevet. Tid som betingelse i denne studien viser blant annet hvordan tillitsvalgte jobber med rammene for å sikre eksempelvis at ansatte har møteplasser der man kan utveksle erfaringer og ideer. Samtidig viser også denne tematikken hvor viktig tid er, i det at man må ha tid til å være innovativ. Samarbeidsorientering blir i lys av resultatene fremhevet med utgangspunkt i blant annet den norske modellen, her fremheves medbestemmelse som sentralt. Samtidig blir det også pekt på viktigheten av at man drar i samme retning, og at tillitsvalgte således får en medierende rolle for å sikre et godt samarbeid. Studien som helhet illustrerer muligens hvordan vi kan forstå tillitsvalgte i kommunal sektor blant annet som en brobygger mellom ledelsen og ansatte. En slik sammenkobling mellom ansatte og ledelsen vil således kunne påvirke betingelsene hvilket er blitt belyst i denne oppgaven.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.title"Vi bruker ikke ordet innovasjon mye, men vi bruker ordet medbestemmelse" - En kvalitativ intervjustudie av tillitsvalgte i kommunal sektor sin betydning for medarbeiderdrevet innovasjonnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280nb_NO
dc.description.localcodeDenne masteroppgaven vil bli tilgjengelig 18.6.2024nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel