Show simple item record

dc.contributor.advisorOldervik, Heidun
dc.contributor.authorSamuelsen, Anne
dc.date.accessioned2019-09-09T05:42:01Z
dc.date.available2019-09-09T05:42:01Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2613827
dc.description.abstractI denne oppgaven har jeg benyttet meg av en diskursanalytisk metode for å besvare problemstillingen hvilke representasjoner av inkluderingsdiskursen komme frem i rapporten «Inkluderende fellesskap for barn og unge? samt underproblemstillingen hvilke krav stilles det til læreren i det nye systemet og hva blir spesialpedagogens rolle? Neumann (2001) sin analysemodell ble brukt som metodisk rammeverk for analysen, og det ble avdekket tre representasjoner på inkluderingsdiskursen. Disse var system-, individ- og fellesskap-representasjonen. I system-representasjonen trekkes det på at ekspertgruppen ønsker å legge mer vekt på det pedagogiske miljøet og systemet rundt elevene, og at det er dette systemet som vil øke eller hemme elevens vansker. Her blir lærers kompetanse et viktig argument, og assistenter blir sett på som ansatte med for lite kompetanse. Individ-representasjonen fokuserer mer på de individuelle vanskene og problemene til elevene. Her kommer det frem at man ofte tar utgangspunkt i elevens diagnose, og at dette ofte utløser rettigheter til spesialpedagogisk hjelp. I fellesskap-representasjonen er det elevens tilhørighet til fellesskapet som står sterkt. Her trekkes det på at alle elever skal ha en tilhørighet til et fellesskap, og at dette vil øke inkluderingen i skolen. Innenfor funnene av representasjonene kommer det frem at systemrepresentasjonen blir den dominerende representasjonen i rapporten «Inkluderende fellesskap for barn og unge». Funnene i rapporten ble videre drøftet og sett på i lys av valgt teori. Her kobles funnene i analysen til blant annet Uthus (2017) teori om individ-og systemperspektiv, Åmot og Ytterhus (2006) sin teori om inkludering, Antonovskys (1987) salutogenese og sensce of coherence, Bandura (1997) sine kilder til mestring og Stettes (2015) teori om barnets beste.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleInkludering av barn med særkilte behov i grunnskolen - En diskursanalyse av rapporten "Inkluderende fellesskap for barn og unge"nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Spesialpedagogikk: 282nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record