Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorWishman, Marius
dc.contributor.authorOkpe, Victor Elias
dc.date.accessioned2019-09-06T14:11:37Z
dc.date.available2019-09-06T14:11:37Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2613586
dc.description.abstractLitteraturen innenfor studiet av sosiale bevegelser antar gjerne at staten reagerer proporsjonalt på atferden til protestbevegelser, uten noen særlig dypere undersøkelse av politikken til disse bevegelsene som mulig faktor. Gjennom en casestudie av to nyere amerikanske bevegelser med relativt lik atferd vurderer jeg om proporsjonaliteten i myndighetene sin reaksjon blir påvirka av det politiske innholdet i bevegelsene. Konklusjonen er at det ser ut til å være ingen klar påvirkning, i hvert fall i de vurderte casene sett opp mot hverandre.
dc.description.abstractThe literature within the field of social movement studies often assumes that the state reacts proportionally to the behaviour of protest movements, without any especially deeper investigation of the politics of these movements as a possible factor. Through a case study of two recent U.S. movements with relatively similar behaviour, I assess whether the proportionality in the response from the authorities is influenced by the political content of the movements. The conclusion is that there seems to be no clear influence, at least in the examined cases and their comparison.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleBatonger og granater: Politisk innhold i protestbevegelser og proporsjonalitet i statlig respons
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel