Show simple item record

dc.contributor.advisorMarianne Frilund
dc.contributor.authorCamilla Rønningen Våtmyr
dc.date.accessioned2019-09-06T14:10:50Z
dc.date.available2019-09-06T14:10:50Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2613520
dc.description.abstractBakgrunn: Mange tusen mennesker får utlagt colostomi hvert år. Det er ikke lett å vite hvordan en skal takle den nye livssituasjonen sin med en colostomi, samt miste en funksjon en er født med. Faktorer som bidrar til mestring er derfor et viktig tema. Hensikt: Hensiktet med oppgaven er å finne ut hvilke faktorer som spiller inn for pasientene for at de skal mestre colostomien sin, og lettere komme tilbake til hverdagen. Metode: Systematisk litteraturstudie basert på 8 forskningsartikler. 7 kvalitative og 1 kvantitativ Resultat: Stomipasientene setter informasjon og kommunikasjon høyt i prosessen og verdsetter at sykepleierne svarer på spørsmålene deres. Men de ønsker likevel at det blir satt av mer tid til informasjon og opplæring. Tidlig oppfordring til egenomsorg og deltagelse er viktig for tidligere selvstendighet i stomien. Støtte fra familie, venner og støttegrupper er også verdsatt. Konklusjon: Litteraturstudien konkluderer med at de faktorene som er vesentlig for at stomipasientene skal mestre colostomien er god pre- og postoperativ informasjon, god opplæring i stomistell, støtte fra familie og støttegrupper, samt følelsen av selvstendighet. Nøkkelord: (colo)stomi – mestring – pasienterfaringer
dc.description.abstractBackground: Many thousands people get a colostomy each year. It is not easy to know how to handle the new life situation with a colostomy,plus loosing a bodyfunction you are born with. Factors that contribute to coping is therefore an important subject. Purpose: The purpose of the study is to find out which factors are needed for patients to cope with their colostomy. Method: A systematic literature review based on eight articles. 7 qualitative and 1 quantitative. Results: The stomapatients values information and communication througout the process, and appreciates the health professionals take time to answer questions. But they still want the nurses to make more time for the information and education. Early patient participation and encouraging from nurses are important. The patient had a lot of help from the support from family, friends and peer-groups in the copingprocess. Conclusion: The study shows that important factors for patients to cope their colostomy is pre- and postoperative information and communication, good stoma education, support from family, friends and peer-groups are also appreciated. Keywords: (colo)stomy – coping – patients` experience
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleHvilke faktorer spiller inn for at pasienter skal mestre sin colostomi?
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record