Show simple item record

dc.contributor.advisorFrilund, Marianne Louise
dc.contributor.authorVågsæther, Lisa
dc.date.accessioned2019-09-06T14:10:33Z
dc.date.available2019-09-06T14:10:33Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2613494
dc.description.abstractBakgrunn: Ifølge WHO (2018) er brystkreft den største kreftformen blant kvinner. Den rammer 2,1 millioner kvinner hvert år, noe som viser at det er en utbredt sykdom. Av de som overlever kreft blir en av tre utsatt for senskader. Senskader er bivirkninger av behandlinger som varer lengre enn et år. (Kreftforeningen.2017) Hensikt: Formålet med denne litteraturstudien er å få en bedre forståelse for hvordan de som opplever senskader etter brystkreftbehandling mestrer hverdagen. Metode: Denne systematiske litteraturstudien baseres på åtte forskningsartikler. Resultat: Mange får senskader som fatigue, endret kroppsbilde eller søvnproblemer etter brystkreftbehadnding. Det var viktig for kvinner som opplevde senskader at de fikk støtte fra familie, venner, kollegaer og helsepersonell. Dessverre opplevde mange at støtten fra helsepersonell endte brått etter kreftbehandlingen var over. Konklusjon: Kvinner som opplever senskader etter brystkreftbehandling kan oppleve at dette påvirker deres hverdag. Mestringsstrategier som viste seg å være effektive og bedre deres hverdag, å bruke skriving som terapi, hypnotisk avslapning og kognitiv atferdsterapi. Det viste seg også at støtte fra helsepersonell, venner, familie og kollegaer var viktig. Konsekvenser for sykepleiere er at de trenger mer kunnskap om senskader og psykososiale støttetiltak som kan hjelpe både pasient og pårørende.
dc.description.abstractBackground: According to WHO (2018) breast cancer is the most common form of cancer among women. Each year, 2.1 million women get diagosed with the disease. Among survivors, one in three get treatment related outcomes. Treatment related outcomes refers to side effect of treatment that lasts longer than a year (Kreftforeningen, 2017). Purpose: The porpose of this study is to get a better understanding of how people that experience treatment related outcomes after breast cancer treatment cope in their daily life. Method: This systematic literature study is based on eight research articles. Results: The studies shows that people get treatment related outcomes such as fatigue, changed body image or insomnia issues after breast cancer treatment. For women whom experienced these outcomes, it was important to have support from family, friends, collegues and health professionals. Unfortunately, many experienced that the support of health professionals ended just after treatment completed. Conclusion: Women who experience treatment related outcomes after breast cancer treatment experiences that this affect their daily life. However, the women found effective coping strategies such as writing as therapy, hypnotic relaxation, cognitive behavioral therapy, and support from health professionals, friends, family and collegues. The study also shows that health professionals need more knowledge about treatment related outcomes and support measures that can help the patient and their next of kin.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleHverdagen med senskader etter brystkreftbehandling
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record