Show simple item record

dc.contributor.advisorAasen, Elin Margrethe
dc.contributor.authorTeige, Kristina Setnes
dc.contributor.authorØrstavik, Mathilde Myklebust
dc.date.accessioned2019-09-06T14:10:29Z
dc.date.available2019-09-06T14:10:29Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2613487
dc.description.abstractHensikt: Hensikten med denne bacheloroppgaven var å belyse hvordan pasienter med bipolar lidelse erfarer psykososiale tiltak i møte med helsetjenesten og hvordan disse tiltakene har betydning for deres helse. Metode: Dette er en systematisk litteraturstudie. Det er inkludert åtte kvalitative forskningsartikler, som er funnet gjennom systematiske litteratursøk i ulike databaser. Artiklene omhandler pasienters erfaringer når det gjelder psykososiale tiltak i helsetjenesten. Resultat: Funnene viser særlig tre psykososiale faktorer pasienter med bipolar lidelse opplevde som viktige: relasjoner til helsepersonell og pårørende, kunnskap om lidelsen, faste rutiner og grensesetting. Pasientene fortalte om viktigheten av det å ha mennesker rundt seg som forstår hva de går gjennom. De syntes også at det var viktig å ha nok kunnskap om lidelsen for å kunne håndtere symptomene. Dersom de opplevde at de hadde for lite kunnskap ble de overveldet og følte at de mistet kontrollen. Pasientene fortalte også om hvordan faste rutiner og grensesetting hjalp dem til å danne struktur i hverdagen. Konklusjon: Behandlingen av bipolar lidelse kan være komplisert på grunn av det svingende forløpet. Pasienter med bipolar lidelse erfarer psykososiale tiltak som viktige for å håndtere sykdommen. Psykoterapi ga økt forståelse og kunnskap om lidelsen, noe som virket forebyggende for pasientene.
dc.description.abstractPurpose: The purpose of this study was to investigate how patients with bipolar disorder did experience the psychosocial interventions, and which interventions were considered as significant and valuable. Method: This study is a systematic literature review. It includes a review of eight qualitative research articles that were identified through systematic searches in various databases. The articles’ primary focus was on patients’ experiences with psychosocial interventions in the health care system. Results: The findings suggested, in particular, three psychosocial factors the patients experienced as important: relationships with health personnel and caregivers, knowledge about the disease, and regular routines and boundaries. The patients expressed the importance of having understanding people around. They also regarded it as essential to have sufficient knowledge about the disease to deal with symptoms. If patients experienced they had too little knowledge, they felt overwhelmed and a loss of control. The patients also reported how routines and boundaries helped them to establish structure in everyday life. Conclusion: The treatment of bipolar disorder can be complicated because of the shifting moods. Patients with bipolar disorder experienced psychosocial interventions as essential to help them better to deal with the disease. Psychotherapeutic treatment gave the patients understanding and knowledge about the disease. The findings suggested that psychosocial interventions have preventive effects for bipolar disorder.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleBipolar lidelse og psykososiale tiltak
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record