Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHammer, Rigmor
dc.contributor.authorHansen, Alise Hatlehol
dc.contributor.authorHjelseth, Anna Maria
dc.date.accessioned2019-09-06T14:10:23Z
dc.date.available2019-09-06T14:10:23Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2613475
dc.description.abstractBakgrunn: I 2017 ble 316 kvinner rammet av livmorhalskreft, det er den tredje mest vanlige kreftformen for kvinner på verdensbasis. Hensikt: Hensikten med studien er å få innblikk i hvordan kvinner som har gjennomgått behandling for livmorhalskreft opplever senskader, og hvordan det påvirker livet og hverdagen. Metode: Metoden som er brukt er systematisk litteraturstudie, der det er valgt ut 8 kvalitative forskningsartikler. Evans innholdsanalyse ble benyttet for å analysere artiklene og kategorisere funn. Resultat: De fleste kvinnene opplevde en rekke negative senskader som hadde stor innvirkning på livet som kreftfri. Det ble rapportert om fysiske senskader som urologiske og gastrointestinale problemer, samt psykiske, sosiale, seksuelle senskader. Noen av kvinnene sier de opplevde en ny verdsettelse av livet, og takknemlighet for det de opplevde. Det ble også rapportert om dårlig og ufullstendig informasjon fra helsepersonell, hvor kvinnene opplevde å ikke bli sett og forstått. Konklusjon: Det viste seg at kvinnene opplevde en rekke ulike psykiske, fysiske og psykososiale senskader, alle disse påvirket hverandre. De opplevde også mangel på informasjon, tid og støtte fra helsepersonell. Kvinnens hverdag ble endret på grunn av senskadene.
dc.description.abstractBackground: In 2017 316 women were affected by cervical cancer, it is the third most common cancer type for women worldwide. Aim: The aim of this study was to get insight how women who has undergone treatment from cervical cancer experienced the late effects, and how that effects their everyday lives. Method: A systematic literature study based on eight qualitative research articles. Evans content analysis was used to analyse the articles and categorize the findings. Results: The women experienced several different late effects that affected their lives in a negative way. They reported that they suffered from gastrointestinal- and urological problems, in addition to psychological, social and sexually late effects. Some of the women reported a new appreciation of life, and gratitude of what they have experienced. The women also reported inadequate information from health personnel and not being seen and understood. Conclusions: The women experienced several different mental, physical and social late effects after the cancer treatment. They experienced lack of information, time and understanding from health personnel. The women’s everyday lives are changed because of the late effects.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleHvordan opplever kvinner senskader etter behandling av livmorhalskreft?
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel