Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.contributor.author10014
dc.contributor.author10025
dc.contributor.author10029
dc.date.accessioned2019-09-06T14:09:40Z
dc.date.available2019-09-06T14:09:40Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2613467
dc.description.abstractHensikten med denne oppgaven er å undersøke utviklingen av GNSS fra 1995 fram til i dag, og hva en kan forvente seg i framtiden. Gruppen retter fokus mot systemenes ytelse, særlig med tanke på maritim bruk. I oppgaven tar gruppen også for seg systemsammensetningen til de ulike systemene per dags dato, samt utviklingen fremover. Under dette vil også noen tekniske aspekter med systemene fremstilles, da spesielt med hensyn til virkemåte og fundamentale forskjeller. Grunnleggende prinsipp for hvordan satellittposisjonering fungerer er også inkludert i oppgaven. Dette ble gjort for å øke både den teoretiske innsikten til leseren og for å tydeliggjøre de teoretiske sammenhengene. Utover dette ble det inkludert noen avanserte prinsipper, som grunnlag for forståelse av drøfting og resultater. For å undersøke nærmere om ytelsen har forbedret seg med tiden, utførte gruppen et praktisk forsøk med en satellittmottaker som kan motta signaler fra alle GNSS. På mottakeren kunne man velge hvilke kombinasjoner av satellitter man ønsket å ta inn, og en kunne tilpasse forsøket i stor grad selv. Dette lot gruppen undersøke ytelsen på den nye kombinasjonen av alle systemene, opp imot individuelle system som ble benyttet tidligere. Det gruppen fant ut var at ved benyttelse av alle systemene samtidig ble ytelsen sterkt forbedret og lite forringet av en fysisk blokkering.
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleUtvikling av nøyaktighet, integritet, kontinuitet og tilgjengelighet av GNSS fram til i dag og i fremtiden
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record