Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorKjerstad, Norvald
dc.contributor.author10007
dc.contributor.author10022
dc.contributor.author10023
dc.date.accessioned2019-09-06T14:09:38Z
dc.date.available2019-09-06T14:09:38Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2613465
dc.description.abstractSammendrag Det er stadig mer fokus på muligheten for utfall av GNSS-system inkl. differensielle støttesystemer og konsekvenser dette kan ha for skipsfarten. I denne oppgaven har vi tatt for oss dekning og ytelse langs norskekysten for de differensielle korreksjonstjenestene, basert på IALA DGPS og SBAS, samt behov og bevissthet rundt dette blant seilende navigatører. Over en ettårs periode mellom desember 2017 og november 2018 har Kongsberg Seatex, på vegne av Kystverket, gjennomført målinger langs norskekysten. Målingene baserer seg på posisjonsdata, og danner grunnlaget for måleparametere som benyttes for å definere dekning og ytelse. Etter systematisk gjennomgang av tallverdier, grafiske fremstillinger og utregninger har gruppen klart å identifisere avvik, og skaffet seg en oversikt over de to ulike korreksjonstjenestene. På grunn av fundamentalt ulike metoder for distribusjon til mobile mottakere, er resultatene noe ulike. SBAS-tjenesten EGNOS, i likhet med GPS alene leverer høy tilgjengelighet og god nøyaktighet. Kystverkets DGPS basert på IALA guidelines, viser en varierende tilgjengelighet, men god nøyaktighet. Navigatører sikrer navigasjon gjennom kunnskap og ved hjelp av navigasjonshjelpemidler. Ved å benytte differensielle korreksjonssystemer kan feilkilder reduseres og brukeren får integritet på GNSS-tjenestene. Spørreundersøkelsen viser at bevissthet og kunnskap rundt temaet DGNSS er lav, men de fleste opplever systemene som tilfredsstillende. Den viser også høye forventninger til nøyaktighet, samt høyt fokus på sikker navigasjon, noe som antyder et behov for DGNSS. Med resultatene fra analyse av posisjonsdata og den gjennomførte spørreundersøkelsen lagt til grunn, har gruppen klart å identifisere avvik og mangler på både Kystverkets DGPS og EGNOS, samt kartlagt bevissthet og behov omkring tjenestene. For å kunne opprettholde og forbedre ytelse og dekningsgrad, er konkrete tiltak fremlagt.
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleSBAS og DGPS ytelse langs norskekysten
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel