Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorMøller-Christensen, Liv
dc.contributor.authorGrødal, Kathrine
dc.contributor.authorSkylstad, Karoline
dc.date.accessioned2019-09-06T14:06:44Z
dc.date.available2019-09-06T14:06:44Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2613449
dc.description.abstractI arealdelen av Ålesunds kommuneplan er det beskrevet en fortettingsstrategi for knutepunkt og sentrale områder. Disse områdene er allerede tett utbygde og det er få tomter som står igjen ubebygde. De ubebygde tomtene, såkalte resttomter, har ofte en beliggenhet som gir utfordringer når en skal oppfylle kravene som stilles til blant annet støyforhold, uteoppholdsareal, lekeplass og overvannshåndtering. Tomten vi skriver om i oppgaven er en slik resttomt, og vi har i første del av oppgaven sett på hvilke utfordringer som er knyttet til å gjøre tomten om til en attraktiv boligtomt. Tomten har en stor andel asfalterte flater og ligger nært en trafikkert vei. I tillegg er det begrensninger i utnyttelsesgraden av tomten på grunn av byggegrenser og adkomstrett for naboer. Dette gir utfordringer knyttet til støy, areal til lekeplass og grøntområder/rekreasjonsareal. I andre del av oppgaven tar vi for oss forhold vi mener er viktige å ta hensyn til for å kunne prosjektere og bygge en miljøvennlig boligblokk som oppfyller kravene til passivhus. Her tar vi for oss ulike tiltak som kan heve miljøprofilen til en bygning, og sammenligner konstruksjonsmaterialene betong og massivtre med tanke på egenskaper og 𝐶𝑂2 fotavtrykket i et livsløpsperspektiv. Resultatet av de tiltakene og vurderingene vi gjør legger grunnlaget for prosjekteringen av boligblokken.
dc.description.abstractIn this thesis we are looking in to challenges you encounter when you are developing a residential property in an area which are already well developed. These challenges are related to noise problems from traffic, lack of green areas for recreation and play, limitations for use and more. We will in the first part of this thesis try to find solutions for these challenges, so that it is possible to fulfil the demands for a residential property. In the second part of this thesis we are looking in to factors and measures that will help raise the environmental profile for a residential building on this property. The result from this thesis will form the basis for the engineering of this property and residential building.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleUtvikling av resttomt til boligformål, og vurdering av faktorer for å bygge en miljøvennlig boligblokk
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel