Show simple item record

dc.contributor.advisorÆsøy, Vilmar
dc.contributor.authorHagen, Eivind
dc.date.accessioned2019-09-06T14:06:40Z
dc.date.available2019-09-06T14:06:40Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2613447
dc.description.abstractDenne bacherloroppgaven er skrevet for NTNU Ålesund, og går ut på å utvikle et konsept for automatisk docking og lading av autonome passasjerbåter. Dette dockingkonseptet er tenkt som en del av bypakken i Ålesund, der tanken er å ta to typer fartøy. Det ene fartøyet er i samme størrelsesorden som en standard hurtigbåt som brukes i dag, og tanken er at denne skal kunne frakte passasjerer mellom Ålesund og Sula. Den andre skrogtypen er en mindre passasjerbåt, som skal kunne flytte mennesker innen sentrumsområdet (og ut mot moa/vegsund). unne ta i mot skrog, fortøye det og lade fartøyet automatisk. Siden disse fartøyene skal være heleletriske og autonome stiller det store krav til brukervennlighet og robusthet. Derfor bærer konseptet preg av å være enkelt, for desto mer avansert; desto mer kan gå galt ved tilkobling.
dc.description.abstractThis bacherlor thesis is written for NTNU Ålesund, and aims to develop a concept for automatic docking and charging of autonomous vessels. This docking concept is intended as part of the city package in Ålesund, where the idea is to take two types of vessel. One vessel is of the same order of magnitude as a standard speed boat that is used today, and the idea is that it should be able to carry passengers between Ålesund and Sula. The second hull type is a smaller passenger boat, which should be able to move people within the center area (and towards the moa area / Vegsund). The docking should be able to catch the hull, moor it and charge the vessel automatically. Since these vessels are to be brain-hazardous and autonomous, they place great demands on usability and solidity. With these criteria, the concept is characterized by being simple, even more advanced; The more it can go wrong when connecting.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleAuto-docking av lite passasjerfartøy
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record