Show simple item record

dc.contributor.advisorSjøvold, Oddbjørn
dc.contributor.authorSnekvik, Arnulf
dc.contributor.authorJacobsen, Ole Martin
dc.date.accessioned2019-09-06T14:06:05Z
dc.date.available2019-09-06T14:06:05Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2613432
dc.description.abstractMålet for denne rapporten er å undersøke hvorvidt normalvannmengdene gitt i Standard abonnementsvilkår for vann og avløp og NS 3055 fortsatt er relevante for dimensjonering av tappevannsannlegg i 2019. I rapporten er det sett på alternative metoder for bestemmelse av «maks samtidig vannmengde», ved bruk av vannmengder gitt fra produsentene av tappevannsutstyr istedenfor bruk av normalvannmengdene. Avvik ved bruk av produsentenes verdier sammenlignet med normalvannemengdene er drøftet i oppgaven. Det er også blitt gjort forsøk på bruksmønster og samtidighet på baderom med hensikt å gi et bedre underlag for maks samtidighetsberegninger. Resultatene fra forsøkene og beregningene er sammenlignet med metodene som fremgår i Standard abonnementsvilkår for vann og avløp og NS 3055. Det er blitt målt gjennomsnittlig ønsket temperatur for håndvask i servanter samt ønsket vannmengde. Disse resultatene er benyttet til å se på hvilken brukssituasjon på et baderom som bruker mest vann. Resultatene fra forsøkene er også benyttet til å redegjøre for hvor mye trykket i forkant av tappevannsutstyr påvirker vannforbruket. Denne oppgaven viser at bruk av normalvannmengdene for en maks samtidighetsberegning vil kunne fungere fint som et overslag. I de færreste tilfeller vil samtidigheten avvike nok til at det ender med vesentlig feildimensjonering. Bruk av den alternative metoden utarbeidet i oppgaven vil i enkelte tilfeller tilsvare en dimensjonsendring. Av oppgaven fremgår det at ved installasjon av produkter som avviker mye fra normalvannmengdene vil tappevannsannlegget bli feildimensjonert. Brukerforsøket viste at trykket i forkant av servanter har lite å si for vannmengden som brukes, dette på grunn av at brukeren selv regulerer til ønsket mengde vann. Normalvannmengdene er fortsatt relevante for dimensjonering i 2019. Benyttelse av de vil være hensiktsmessig når man ikke har informasjon om produktene som skal installeres. Dimensjonering ved bruk av den «forenklede metoden» og «trykktapsdimensjonering» har i denne oppgaven kun gitt små avvik. Selv om benyttelse av produsentenes verdier og gode tall på ønsket temperatur og vannforbruk samt informasjon om tur-temperaturene i fordelingsledningene alltid vil gi en mer nøyaktig dimensjonering.
dc.description.abstractThe study following has been written to clarify whether “normalvannmengdene” found in Standard abonnementsvilkår for vann og avløp and NS 3055 still are relevant for sizing of domestic water systems in 2019. This rapport has also considerd an alternative method for sizing and compered its results with traditional sizing using “normalvannmengdene”. The difference of results between these two methods has been discussed. Experiments have been conducted to examine water flow and the pattern of usage for bathrooms. The results yielded from the research has been compared to the stated method in Standard abonnementsvilkår for vann og avløp og NS 3055. Desired water temperature and flow in washbasin was measured and these results have been used to check which user situation in bathrooms that requires more water. The two situations compared are showering and washing of hands in a washbasin after using the toilet. The conclusion of this rapport is that “normalvannmengdene” indeed are relevant for sizing of domestic water systems. Its apparent from the results that the usage of “normalvannmengdene” for calculating max water flow and sizing domestic water systems will in most cases be a good primary estimate. In this study the difference yielded between the alternative method has be small, and when there is a significant difference the dimension of the pipes is only changed by one dimension. If there is no information available for the water flow of the equipment being installed usage of “normalvannmengdene” is recommended. However, the usage of the producer of the equipment’s values for water flow will always yield more precise results. Information about the expected water temperatures in the pipes supplying the equipment would also facilitate more precise sizing. This because it makes it possible to predict the ratio between hot and cold water.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleNormalvannmengder og deres relevans for dimensjonering av rør i 2019
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record