Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBerntsen, Astrid
dc.contributor.authorUglebakken, Odd-Markus
dc.contributor.authorSættem, Malin Myhre
dc.contributor.authorJorgio, Rod-al-jay Tugade
dc.date.accessioned2019-09-06T14:04:39Z
dc.date.available2019-09-06T14:04:39Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2613378
dc.description.abstractProblemstilling: I hvilken grad kan beskrivende radiografer oppnå samme diagnostiske nøyaktighet som radiologer? Hensikt: Hensikten med oppgaven er å undersøke i hvilken grad beskrivende radiografer kan oppnå samme diagnostiske nøyaktighet som radiologer ved skjelettrøntgen-undersøkelser. Metode: Oppgaven er en kvalitativ litteraturstudie, som inkluderer fire selvstendige studier og én metaanalyse med tolv studier. Vi har benyttet sensitivitet og spesifisitet for å avgjøre nøyaktigheten av beskrivelsene. Resultat: Resultatene er innhentet fra studier gjennomført i Storbritannia, Danmark og Sør-Afrika. Gjennomsnittet for sensitivitet var 84,4% for beskrivende radiografer og 76,4% for radiologer. Gjennomsnittet for spesifisitet var 91,4% for beskrivende radiografer og 89% for radiologer. Konklusjon: Den innhentede dataen tilsier at beskrivende radiografer i stor grad kan oppnå samme diagnostiske nøyaktighet som radiologer. Vi mener det trengs mer forskning for å underbygge dette utsagnet.
dc.description.abstractTopic/search question: To what extent can reporting radiographers achieve the same diagnostic accuracy as radiologists? Purpose: The purpose of the study is to prove whether reporting radiographers can achieve the same diagnostic accuracy as radiologists on skeletal radiographs. Method: This is a qualitative literature study, that includes four independent studies and one meta-analysis that includes twelve studies. We used sensitivity and specificity to determine the accuracy of the descriptions. Results: The results were obtained from studies conducted in the UK, Denmark, and South Africa. The average sensitivity was 84.4% for reporting radiographers and 76.4% for radiologists. The average specificity was 91.4% for reporting radiographers and 89% for radiologists. Conclusion: The data obtained indicates that reporting radiographers can largely achieve the same diagnostic accuracy as radiologists. But we believe more research is needed to support this statement
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleBeskrivende radiografer ved skjelettrøntgen-undersøkelser
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel